Recenziranje u Nišu

Recenziranje u Nišu

U Velikoj sali Univerziteta u Nišu, 13. aprila, održan Seminar o recenziranju za istraživače u organizaciji Centra i Univerzitetske biblioteke ”Nikola Tesla”[:]

1

U prepunoj Velikoj sali Univerziteta u Nišu, u petak, 13. aprila, pred više od stotinu učesnika, održan je četvrti po redu Seminar o recenziranju za istraživače. Predavače i istraživače su na početku pozdravili prorektor Univerziteta u Nišu prof. dr Zoran Nikolić i upravnica Univerzitetske biblioteke „Nikola Tesla“ Snežana Bojović.

Dr Aleksandar Dekanski, naučni savetnik Centra za elektrohemiju Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, govorio je o istorijatu i vrstama recenziranja i sumirao uputstva za poželjno ponašanje recenzenata.

Dr Olgica Nedić, naučna savetnica Instituta za primenu nuklearne energije, govorila je o svrsi recenziranja i osvrnula se na interese svih učesnika u procesu publikovanja, a naročito je skrenula pažnju na moguće etičke stranputice.

2

Dr Ivana Drvenica, naučna saradnica Instituta za medicinska istraživanja Univerziteta u Beogradu, istakla je da uprkos povećanom broju autora i radova, kao i sve većem broju novih časopisa, recenzenata nema u dovoljnom broju i s tim u vezi ukazala je istraživačima na recenzentske baze kao što je Publons.

Predavači su se složili da je posao recenzenata odgovoran i društvenokoristan rad koji zahteva vreme i posvećenost, a da nagrada za takav trud leži u mogućnosti da recenzent svojim angažovanjem ostane u dodiru sa najnovijim istraživanjima iz svoje oblasti.

3

Ostale aktivnosti