Svetski dan nauke 2015.

Svetski dan nauke 2015.

Povodom Svetskog dana nauke, 10. novembra, CPN predstavio Naučni kamion, Spektre i knjigu Naučna komunikacija[:]SDN-600x294

Ove godine, CPN je povodom Svetskog dana nauke, koji se obeležava svuda u svetu 10. novembra, predstavio Naučni kamion, izložbu Spektri i svoje novo izdanje, knjigu Naučna komunikacija.

U Institutu za filozofiju i društvenu teoriju, u utorak, 10. novembra, CPN je predstavio knjigu Naučna komunikacija. Naučna komunikacija je praktični vodič, prvo izdanje ove vrste na srpskom jeziku namenjeno naučnicima, ali i svima onima koji žele da teško razumljive naučne podatke prevedu u razumljiv i interesantan jezik. Autor knjige je ugledni francuski biohemičar Pjer Laslo koji je ostvario izuzetnu karijeru kao naučnik i konsultant u privredi, a o knjizi su, između ostalih, govorili i Nemanja Đorđević, direktor CPN-a, i Ivan Umeljić, urednik izdanja CPN-a.

Svetski dan nauke je obeležen i izložbom Spektri, posvećenoj Međunarodnoj godini svetlosti. Ova putujuća izložba krenula je iz dva grada, Valjeva i Obrenovca, a sredinom novembra stigla u Šabac. Izložba Spektri pruža odgovore na mnoga pitanja o svetlosti i spektrima elektromagnetnog zračenja. Posetici, između ostalog, imaju priliku da među eksponatima vide kako se proverava autentičnost novčanica pomoću ultraljubičastog zračenja, kako nas vidi infracrvena kamera, kako funkcionišu radio antene i šta bismo mogli da vidimo kada bi svetlost sadržala samo jednu boju.

Mobilna promocija nauke na četiri točka počinje svoj život neposredno nakon Svetskog dana nauke. Naučni kamion CPN-a kreće 16. novembra na svoj put mobilnog promotera nauke, i to iz Šapca. Naučni kamion je pokretna naučna laboratorija, sa radnim stanicama i interaktivnim eksponatima, dizajnirana tako da podstakne i probudi interesovanje najšire javnosti, posebno mladih, za nauku. Konstrukcija kamiona je rasklopiva u 120 kvadratnih metara, opremljena je specifičnom opremom i velikim brojem senzora koji prikazuju najnovija tehnološka dostignuća.

Tema ovogodišnjeg Svetskog dana nauke je ”Nauka za održivu budućnost” i inspirisana je nedavno donetim izveštajem Unesko o stanju nauke u svetu. Ovaj izveštaj je jedno od sredstava za praćenje napretka u dostizanju ciljeva postavljenih u Agendi 2030. Ovogodišnja tema stavlja u prvi plan ulogu nauke u rešavanju ekoloških i društvenih problema i postizanju održivosti pre svega kroz saradnju različitih naučnih disciplina. Poseban naglasak je stavljen na etičku dimenziju i odgovornost prema budućim generacijama.

Svetski dan nauke obeležava se svuda u svetu 10. novembra. Prvi put je obeležen 10. novembra 2002. godine, kada je Unesko ustanovio Svetski dan nauke za mir i razvoj, sa ciljem da se skrene pažnja na potrebu za novom vezom između nauke i društva. U Srbiji je ovaj dan prvi put proslavljen 2011. godine, na inicijativu Centra za promociju nauke, i od tada se održava svake godine.

Ostale aktivnosti