TERRIFICA radionica o klimatskim izazovima u Naučnom klubu

TERRIFICA radionica o klimatskim izazovima u Naučnom klubu

U utorak, 2. novembra, u Naučnom klubu Centra za promociju nauke održana je radionica posvećena klimatskim izazovima u lokalnom kontekstu

Glavna tema održane u prostorijama Naučnog kluba Beograd, u Kralja Petra 46, u utorak, 2. novembra, bila je prevazilaženje konflikata za temu klimatskih promena. Celodnevni program, pod okriljem projekta  TeRRIFICA , okupio je aktere koji se iz različitih perspektiva bave zelenim temama u našoj zemlji: učesnici su došli iz državnog i NGO sektora, a među njima su bili i ekološki aktivisti, predstavnici međunarodnih organizacija i nezavisnih ekoloških inicijativa.

Radionica je nedvosmisleno pokazala potrebu komunikacije zainteresovanih strana kada je reč o razumevanju i zajedničkom kreiranju mera adaptacije na klimatske promene. Uvažavajući aktuelnost trenutka, sastanak COP 26 u Glazgovu, svi prisutni su se složili da nema odlaganja rešavanja problema, i da samo zajedničkim radom, uz uvažavanje svih resora, možemo na adekvatan način planirati mere adaptacije.

Ostale aktivnosti