CPN u Novom Sadu

CPN u Novom Sadu

U utorak 22. septembra održana je tribina o odgovornom istraživanju i inovacijama u Rektoratu Univerziteta u Novom Sadu[:]

129-full-2

Odgovorno istraživanje i inovacije predstavljaju ključ ka postizanju pametnog, održivog i sveobuhvatnog razvoja. U utorak 22. septembra u novoj zgradi Rektorata novosadskog univerziteta, pred nekoliko desetina novosadskih istraživača, vodila se diskusija o usklađivanju naučnih istraživanja sa potrebama i vrednostima društva i u kojoj meri se situacija na ovom planu može poboljšati u našoj zemlji.

O različitim aspektima odgovornog istraživanja na tribini su govorili Nemanja Đorđević, direktor Centra za promociju nauke, Vesna Bengin Crnojević sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu i jedan od osnivača Biosense instituta, dr Srđan Krčo, direktor kompanije DunavNET i dr Dalibor Petrović sociolog, docent na Saobraćajnom fakultetu.

NS tribina05

NS tribina02

Nemanja Đorđević, direktor Centra, govorio je o ciljevima projektu RRI Tools, Responsible Research and Innovation, čiji deo je i Centar za promociju nauke. Direktor CPN-a govorio je i o ulozi Centra u okviru ovog velikog konzoricjuma okupljenog oko koncepta odgovornog istraživanja. Đorđević je prisutnim istraživačima predstavio sve načine putem kojih mogu da se uključe u projekat RRI Tools, ali i o tome šta nam donosi novi zakon o naučnoistraživačkoj delatnosti u pogledu odgovornog istraživanja.

U okviru projekta RRI Tools, Biosense institut, kao i projekat SOCIOTAL kompanije DunavNET navedeni su kao dobre prakse odgovornog istraživanja u našoj zemlji. Dr Vesna Crnojević Bengin, kao i dr Srđan Krčo govorili su o svojim praksama i iskustvima i o tome na koji način svoje istraživanje usklađuju sa potrebama društva i na koji način smanjuju jaz između nauke i šire javnosti.

NS tribina04

NS tribina06

Dr Dalibor Petrović govorio je iz pozicije eksperta angažovanog na SATORI projektu, još jednom projektu CPN-a. Ovaj projekat bavi se etikom, kao jednim od aspekata odgovornog istraživanja. Dr Petrović govorio je o stanju u domenu etike naučnih istraživanja u našoj zemlji, o evropskim standardima, kao i to tome na koji način će SATORI projekat doprineti unapređenju trenutne situacije.

S obzirom na značaj koji ova tema igra za istraživače, pogotovo u okviru treutnog okvirnog programa za istraživanje i inovacije Horizont 2020, povela se dinamična diskusija o različitim aspektima RRI koncepta i njihovoj ulozi u rešavanju velikih društvenih izazova sa kojima se suočavamo danas. Povod za tribinu bio je projekat Centra RRI Tools, a ovaj događaj je ujedno bio i najava ovogodišnjoj Noći istraživača u Novom Sadu.

NS tribina01

Ostale aktivnosti