Danas istražujemo igru i bavimo se naukom po imenu pedagogija. Ispod su zadaci, neki su lakši neki su teži a vi radite one koji vam se najviše dopadnu. Možete naravno sve menjati i doraditi ili napraviti neko potpuno drugačije svoje istraživanje.