Danas postajemo kiborzi i kiborginje! Koje supermoći možemo da razvijemo? Hajde prvo da vidmo koje su nam potrebne!