Danas smo se bavili poznatim i nepoznatim svemirom, vaš zadatak je da napravite:

  • Lične karte planeta

  • Sve planete Solarnog sistema

Zamislite da je vaša dnevna soba Sunce. Sada postavite planete sa njihovim ličnim kartama u svom komšiluku ili po stanu. Planete postavite u raspored kakav je i u stvarnosti. PAŽNJA! Najveći deo svemira je prazan prostor! Ukoliko zamislimo da je jedan korak dugačak 58 miliona kilometara, vaša najudaljenija planeta će biti na 77 koraka od Sunca odnosno od vaše dnevne sobe!

Zadatke možete raditi pomoću aplikacije koja se zove Solar walk.