Da li je moguć još jedan ERC u Srbiji?

Da li je moguć još jedan ERC u Srbiji?

Nakon nedavnog uspeha naše naučnice Sofije Stefanović, u Novom Sadu organizovana radionica za sve koji žele da osvoje sredstva za izuzetne

[:]

ERC&MSCA promo 22.12.2014 (2)

U ponedeljak, 22. decembra 2014. godine na Univerzitetu u Novom Sadu, održana je radionica namenjena pre svega istraživačima koji žele da se prijave na prestižne evropske programe finansiranja, u okviru Horizonta 2020, kao što su Evropski istraživački savet (European Research Council, ERC) i Marija Sklodovska Kiri Akcije. Radionici je prisustvovalo oko 40 istraživača u raznim fazama karijere.

Radionica je protekla u radnoj atmosferi, a okupljeni polaznici iskoristili su ovu priliku da razmene znanja, ideje i iskustva. Sastanak je poslužio i kao platforma za povezivanje, ali i podsticaj istraživačima da apliciraju za pomenute programe.

Tokom prvog dela sastanka predstavljen je program ERC, sa fokusom na nedavno zatvoreni poziv Starting Grant 2014 i trenutno otvoreni poziv Starting Grant 2015. Takođe, bilo je reči i o pozivivima Consolidator Grant 2014 i 2015, koji su namenjeni istraživačima u srednjoj fazi karijere. Gordana Vlahović, sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu i Nacionalna kontakt osoba za ERC program, predstavila je ove pozive, kao i rezultate evaluacije nedavno zatvorenih konkursa.

Nakon toga, dr Ivana Kovačić sa Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, pričala je o Step 2 fazi evaluacije podnetog predloga projekta za Consolidator Grant 2014. Profesorica Kovačić je prenela svoja iskustva sa nedavno održanog panel inetrvjua u Briselu.

U drugom delu sastanka Nada Milošević iz Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj je kao Nacionalna kontakt osoba za program Marija Sklodovska Kiri Akcije predstavila trenutno postojeće šeme finansiranja i otvoreni poziv MARIE SKLODOWSKA-CURIE INNOVATIVE TRAINING NETWORKS (H2020-MSCA-ITN-2015). Takođe, bilo je reči i o budućim pozivima.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u saradnji sa Univerzitetom u Novom Sadu organizovalo je ovu radionicu koja je za cilj imala upoznavanje naših istraživača sa visokim zahtevima poziva ovih programa finansiranja.

Mada je donedavno Srbija bila jedna od zemalja bez ERC grantova, uspeh naučnice sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, dr Sofije Stefanović, potvrđuje da i u Srbiji postoji izuzetna nauka. Radionice ovog tipa poslužiće da našim naučnicima demistifikuju selekcioni proces ovih evropskih programa koji za cilj imaju finansiranje izuzetnosti u nauci i da na taj način stimulišu naše naučnike da u što većem broju apliciraju za ovu vrstu grantova.

Radionica je bila održana u novoj zgradi Rektorata Univerziteta u Novom Sadu.

Istražite više o programu.

Ostale aktivnosti