CPN na Paliću

CPN na Paliću

Centar za promociju nauke podržao je međunarodnu IT letnju školu senZation 2013.

Rad letnje škole senZation na Paliću podržao je, između ostalih, i Centar za promociju nauke, koji već izvesno vreme sarađuje na međunarodnim projektima u oblasti interneta inteligentnih objekata (IoT).

Osma letnja škola senZations održana je na Paliću od 2. do 6. septembra, što je osmi po redu susret mladih istraživača i predavača iz oblasti internet tehnologija. Ova škola, koja se organizuje jednom godišnje, već je dobro poznata mladim istraživačkim talentima širom Evrope i drugih delova sveta, a bavi se čitavim spektrom tema u vezi sa bežičnim senzorskim mrežama, kao i internetom inteligentnih objekata (IoT) i njegovom primenom u svakodnevnom životu.

Studenti i postdiplomci su imali priliku da se upoznaju sa evropskim istraživačkim projektima po pitanju razvoja informatičkog društva.  Predavanja su pokrivala širok spektar tema od privatnosti i zaštite podataka na internetu do pitanja dometa i mogućnosti razvoja projekata otvorenih sistema i njihove implikacije na društvo i razvoj tzv. pametnih sredina.

Jedan od zadataka polaznika je bio eksperimentalni rad u timu, odnosno stvaranje IoT aplikacije, koja bi mogla da se primenjuje u svakodnevnom životu. Predavači su bili poznati stručnjaci i istraživači sa raznih fakulteta i iz oblasti IT industrije.

SenZations je projekat koji nudi jedinstvenu priliku da se steknu najnovije informacije o vodećim evropskim istraživačkim projektima u ovoj oblasti. Za cilj ima unapređenje savremenog načina života i poslovanja povezivanjem stvari putem interneta. Tokom sedam godina ovu školu pohađalo je preko 300 polaznika.

Istražite više o međunarodnim projektima Centra za promociju nauke.

Ostale aktivnosti