3Д штампа

3Д штампа

28. фебруар 2014.[:]

ЦПН изложба „НеМогући дизаjн“, на којој су представљени тродимензионални објекти израђени 3Д штампом, биће отворена за посетиоце од 4. до 21. марта, у изложбеном простору Галериjе науке и технике САНУ, у Улици Ђуре Jакшића 2

 

Изложба Центра за промоциjу науке кроз радове младих дизаjнера одговара на питање како разноврсни, зачуђуjући обjекти из света науке могу да нађу своjу примену у свакодневном животу. Кроз ове конкретне примере, изложба ће посетиоцима приказати нову технолошку парадигму – 3Д штампу.

Шта су 3Д штампачи?

3Д штампачи штампаjу чврсте обjекте засноване на компjутерским моделима. То су заправо индустриjски роботи коjи су у употреби већ 30 година, али су тек у последњоj децениjи постали широко распрострањени. Први 3Д штампач направио jе Чак Хул 1984, годину дана након што jе патентирао апаратуру за производњу тродимензионалних обjеката. Поступак jе назвао стереолитографиjа – израда чврстих обjеката „штампањем“ танких слоjева материjа, jедан преко другог.

Како ради 3Д штампа?

Према идеjи оца 3Д штампе Чака Хула, зрак ултраљубичастог светла усмеравамо на површину посуде. Светлосни зрак који наводи компjутер, црта сваки слоj обjекта на површини течности. Где год да сноп удари у површину, фотополимер се претвара у чврсту материjу. На оваj начин гради се обjекат било ког облика. Компjутерски софтвер математички „раставља“ модел коjи израђуjемо на велики броj танких слоjева. Уобичаjена дебљина слоjа jе око 100 микрометара. Затим се обjекат штампа слоj на слоj.

Шта се може направити 3Д штампом?

3Д штампа веома jе погодна за брзу израду прототипова, посебно у процесима истраживања. Индустриjи jе занимљива jер jе цена израде поjединачног предмета релативно ниска и не варира у зависности од тога да ли их правимо 10 или 100.000. Индустриjа се полако отвара према 3Д штампи, па jе тако, на пример, компаниjа Наjки користила ову технологиjу да би израдила упадљиве патике за амерички фудбал, док друга компаниjа, Њу баланс, за спортисте израђуjе обућу по мери.

 

 

Каква je будућност 3Д штампе?

Дугорочни утицаj 3Д штампе jе jош немогуће сагледати, али се аналитичари слажу да би он могао да буде огроман. Jедног дана могли бисмо чак и кућним 3Д штампачем да израдимо (готово) све што нам падне на памет. Испитуjу се могућности у грађевини, па би тако први обjекти на Месецу, сматраjу у НАСА, могли бити изграђени управо захваљуjући 3Д штампи. Ове године гради се и прва 3Д зграда. Научници сматраjу да би ускоро могли да jедемо 3Д храну и користимо 3Д лекове, с обзиром на то да jе могуће штампати врло танке слоjеве, до нивоа молекула, а да се као мастило могу користити наjразличитиjи састоjци.

Изложба „НеМогући дизајн“

На изложби „НеМогући дизајн“ представљени су наjбољи радови са истоименог конкурса коjи jе 2013. године, уз подршку Центра за промоциjу науке, организовала Лабораториjа „3Д Импулс“ Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву. Ова изложба, чиjи су аутори студенти, млади дизаjнери и инжењери до 30 година, представља 3Д обjекте инспирисане науком, као и 3Д принтер.

Нудећи сасвим свеже решење, они одговараjу на jедан од наjвећих изазова науке у Србиjи – како пронаћи везу између фундаменталних истраживања и технолошке примене у привреди и свакодневици.

————————-

Истражите више о изложби „НеМогући дизајн“: nemogucidizajn.cpn.rs

 

Остале активности