Ars Elektronika: CPN na prvom Univerzitetskom festivalu u Lincu

Ars Elektronika: CPN na prvom Univerzitetskom festivalu u Lincu

U septembru ove godine, Ars Elektronika i Univerzitet „Johan Kepler“, realizovali su prvi Univerzitetski festival u Lincu, koji je okupio 100 mladih ljudi iz 43 države, iz različitih obrazovnih i kulturnih sredina. Cilj ovog festivala bio je da se sagledaju moguće strategije za promene diskursa obrazovanja, a Centar za promociju nauke imao je dva predstavnika.

Dok se u obrazovnim institucijama još vode diskusije o promenama koje se dešavaju na globalnom nivou, mladi širom sveta jasno ih prepoznaju i koriste. Inicijativom Ars Elektronike i Univerziteta „Johan Kepler“, Univerzitetski festival osmišljen je kao događaj posvećen diskusiji o promenama, tj. kako ih podstaći, održati, predvoditi. Sto mladih ljudi odabrano je da u toku tri nedelje predstavi svoj ugao kada je reč o ovoj temi, konstantno se vraćajući na pitanje: šta je to što savremeno obrazovanje mora da iskomunicira, i na koji način? Kao dugogodišnji partner Ars Elektronike, Centar za promociju nauke dobio je mogućnost da predloži potencijalne učesnike, pa su se tako u Lincu našli naučna demonstratorka Milena Milovanović i naučni demonstrator Filip Miletić.

Program u Lincu odvijao se i onlajn i uživo. Neki tradicionalni elementi edukacije su zadržani – predavački blokovi i Zoom sastanci na kojima se govorilo o određenoj temi, što je već postalo uobičajena praksa u obrazovnom procesu širom sveta.

Demonstratori su tokom trajanja festivala bili deo multikulturalne zajednice što je doprinelo njihovom razumevanju i percepciji radova izloženih u okviru Ars Elektronike. Neke od teme koje se obrađivane jesu budućnost stanovanja, zabave, mode, prava. Cirkularna ekonomija, veštačka inteligencija, robotika i još mnogo važnih pitanja „odmotavani“ su u kolaboraciji sa kolegama iz drugih regiona, kao i uz svesrdnu podršku domaćina. Ovaj susret, u doba krize izazvane pandemijom, samo je potvrdio da su u domenu obrazovanja svi povezani i usmereni jedni na druge.

Ostale aktivnosti