Četvrti vebinar projekta V4+WB RMA Network

Četvrti vebinar projekta V4+WB RMA Network

Četvrti po redu vebinar na temu “Četvrta komponenta programa Horizont Evropa – proširivanje učešća i jačanje evropskog istraživačkog prostora” održan je 25. maja 2021. godine u okviru projekta V4+WB RMA Network.

Projekat V4+WBRMA Network osmišljen je sa ciljem osnaživanja mreže administratora i finansijskih menadžera EU projekata iz zemalja “višegradske četvorke” (V4 − Poljska, Češka, Slovačka i Mađarska) i zemalja Zapadnog Balkana (Srbija, Bosna i Hercegovina, i Severna Makedonija). Osnovni motiv je povećanje učešća u programima EU koji podržavaju nauku i inovacije, uključujući i novi okvirni program − Horizont Evropa, smanjenje jaza u stručnosti i različitim mogućnostima za umrežavanje u uključenim zemljama, kao i jačanje ove Mreže na regionalnom nivou.

Partneri na projektu su Silesian University of Technology, Poljska, Centre for Knowledge and Technology Transfer, Charles University, Češka, Slovak University of Technology, Slovačka, Univerzitet u Banjaluci, Bosna i Hercegovina, INTER-EDU–Association for Internationalization of Education and Science, Severna Makedonija, i CPN.

 

 

 

Ostale aktivnosti