CPN i Bitka za znanje

CPN i Bitka za znanje

U subotu 24. juna u Naučno-tehnološkom parku na Zvezdari održano je prvo finale takmičarske lige KODigranje koja se sprovodi u okviru projekta „Bitka za znanje“, u organizaciji Fonda B92

[:]BZZ 3

U subotu 24. juna u Naučno-tehnološkom parku na Zvezdari održano je prvo finale takmičarske lige KODigranje koja se sprovodi u okviru projekta „Bitka za znanje“, u organizaciji Fonda B92. Krajnji cilj projekta jeste da se što veći broj škola u Srbiji opremi nastavnim alatima za učenje programiranja kako bi se, uz pomoć učenja programiranja kroz igru, kod učenika razvijali kritičko mišljenje i veštine rešavanja problema.

Centar za promociju nauke je prepoznao značaj ove inicijative i zajedno sa mrežom naučnih klubova širom Srbije podržao sprovođenje akcije.

Centar je učestvovao i u završnom događaju prvog ciklusa takmičenja. Tokom takmičarskog dana u holu Naučno-tehnološkog parka bila je prikazana izložba Vidljiva svetlost, koja na vizuelan i interaktivan način prikazuje neke od zanimljivih fenomena vidljivog dela spektra svetlosti. Ova izložba deo je velike izložbe Spektri, koja se bavi čitavim spektrom elektromagnetnog zračenja, od radio talasa pa sve do gama zračenja visoke energije. Pored izložbe Vidljiva svetlost, naučni demonstratori Centra za promociju nauke u pauzama izvodili su naučne demonstracije eksperimenata sa električnim pražnjenjem. U interakciji sa publikom, demonstratori su prikazivali mehanizme nastajanja električnog pražnjenja u prirodi i fenomene vezane za ovaj princip.

Još jedna dodirna tačka Centra za promociju nauke i inicijative „Bitka za znanje“ je i prepoznavanje važnosti rodne ravnopravnosti u STEM disciplinama. Ivana Jakšić iz Instituta za pedagoška istraživanja i Đurđa Timotijević iz Centra za promociju nauke, održale su predavanje nastavnicima matematike i informatike čiji su đaci finalisti takmičenja u programiranju na temu rodno inkluzivne nastave programiranja i drugih prirodno-tehničkih predmeta.  Predavanje je održano u okviru evropskog projekta Hypatia, u kome Centar za promociju nauke učestvuje, čiji je cilj rodno inkluzivno STEM obrazovanje i motivisanje mladih, a posebno devojčica, da se opredele za karijeru u nekim od STEM disciplina.

BZZ 7

 

Ostale aktivnosti