CPN na AI konferenciji u Rijeci

CPN na AI konferenciji u Rijeci

Dobrivoje Lale Erić, nacionalni rukovodilac projekta Evropska laboratorija veštačke inteligencije, predstavio je projektne ciljeve i art+science programe Centra 8. novembra u Rijeci

Sveučilište u Zagrebu i Sveučilište u Rijeci zajednički su organizovali konferenciju intrigantnog naziva Prirodna i umjetna inteligencija: suživot, suradnja, sukobi na Teologiji (teološkom fakultetu) u Rijeci. Skup je okupio oko 20 govornika iz Hrvatske, Poljske, Koreje i Srbije. Unikatni koncept skupa ogledao se u interdisciplinarnom povezivanju i diskusiji između istraživača iz matematičkih, tehničkih i biomedicinskih disciplina, sa brojnim teolozima, sociolozima i filozofima.

Ispred CPN-a, na konferenciji je učestvovao Dobrivoje Lale Erić koji je predstavio aktivnosti unutar projekta Evropska laboratorija veštačke inteligencije, uz poseban naglasak na dosadašnjim art+science programima. Izdvojen je, takođe, i ovogodišnji program posvećen neuronaukama koji, pod nazivom art+neuroscience, započinje 14. novembra.

 

Učešće Centra na konferenciji u Rijeci nastavak je dugogodišnje saradnje i zajedničkog delovanja sa tamošnjim Sveučilištem i drugim lokalnim partnerima. U ovom kontekstu, posebno je važno izdvojiti razvoj zajedničkog regionalnog programa, fokusiranog na spoj umetnosti i nauke, koji će biti realizovan pod okriljem konferencije ESOF 2020 u Trstu.

Ostale aktivnosti