Sastanak projekta RRING u Vilnjusu

Sastanak projekta RRING u Vilnjusu

Četvrti radni sastanak konzorcijuma projekta RRING održan je 5. i 6. novembra u prestonici Litvanije – Vilnjusu.

Redovno okupljanje konzorcijuma projekta RRING održano je u prostorima lokalnih partnera – Naučnog saveta Litvanije i Univerziteta u Vilnjusu. Pored radnog dela sastanka, domaćini su organizovali predstavljanje dugogodišnje obrazovno-naučne tradicije ove pribaltičke zemlje i obilazak Univerziteta u Vilnjusu koji je najstarija visokoškolska ustanova u Istočnoj Evropi.

Sastanak je protekao u razmatranju aktuelnih tema i aktivnosti unutar projekta, pogotovo u kontekstu trenutnog prikupljanja podataka, istraživanja, intervjuisanja i anketiranja ključnih aktera i protagonista EU koncepta Odgovornog istraživanja i inovacija (Responsible research and Innovation RRI) i UN politike Ciljevi održivog razvoja (Sustainable Development Goals SDGs).

Ova izuzetno velika, globalna analiza podataka trenutno je u toku u više od 50 zemalja sveta, uključujući i Srbiju, i obuhvata aktere i pojedince koji deluju na širokom polju nauke i istraživanja – donosioci odluka, predstavnici državnih organa i institucija, istraživači, nvo sektor, biznis i industrija. Istraživanju se može pristupiti preko sledećeg linka.

Projekat RRING je posvećen suštinskoj analizi, širem društvenom razumevanju i dubljoj implementaciji RRI koncepta, sa ciljem mapiranja, povezivanja i osnaživanja srodnih globalnih praksi. Projekat RRING istovremeno teži i da uspostavi zajedničke kriterijume i nomenklaturu sa Ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih nacija.

 

Ostale aktivnosti