CPN na BEOPEN konferenciji

CPN na BEOPEN konferenciji

Na završnoj konferenciji projekta BEOPEN, koja je održana onlajn, u sredu, 14. aprila, predstavljene su citizen science aktivnosti u domenu akcije za klimu, koje Centar sprovodi kroz međunarodni projekat TeRRIFICA

BEOPEN (Boosting engagement of Serbian universities in Open Science) je strukturalni projekat, pokrenut 2016. godine, koji se finansira u okviru Erasmus + programa za jačanje kapaciteta u visokom obrazovanju. Projekat koordinira Univerzitet u Novom Sadu, u Srbiji. Glavni cilj projekta je stvaranje uslova za primenu osnovnih principa otvorene nauke na univerzitetima u Srbiji. Otvorena nauka ima za cilj da promoviše i ostvaruje slobodni pristup naučnom znanju, podacima i rezultatima naučnih istraživanja, prvenstveno onim koji se finansiraju sredstvima iz budžeta.

U susret zvaničnoj završnici projekta, u sredu, 14. aprila, održana je međunarodna onlajn konferencija, koja je okupila goste i saradnike koji su predstavili rezultate sprovođenja aktivnosti realizovanih ovim projektom na pet lokalnih univerziteta, kao i celokupan uticaj ovog projekta na prisustvo i jačanje principa otvorene nauke u Srbiji.

U okviru druge sesije, gde su predstavljene aktivnosti i prakse aktuelne van BEOPEN projekta u vezi sa građanskom naukom, Mirjana Utvić, saradnica za realizaciju programskih sadržaja, prisutnima je predstavila citizen science aktivnosti u domenu akcije za klimu, koje Centar sprovodi kroz projekat TeRRIFICA. U okviru ovog međunarodnog projekta, finansiranog iz okvira finansiranja Horizont 2020, razvijena je mapa pomoću koje će stanovnici šest pilot-regija Evrope, među kojima je i Beograd, moći da izlože subjektivne izazove sa kojima se susreću u svojim gradovima, a u vezi sa klimatskim promenama. Pored interaktivne mape, u okviru svojih aktivnosti CPN je pokrenuo i konkurs Zeleno, zelenije, najzelenije, putem kojeg se više od 100 osnovnih škola iz Srbije i regiona prijavilo za učešće u mapiranju klimatskih uslova u njihovim školskim dvorištima. Rezultati ovih mapiranja biće upotrebljeni za kokreaciju mikro lokalnih planova u domenu akcije za klimu.

Više o projektu TeRRIFICA i mapiranju u Beogradu saznajte na ovom linku.

 

 

 

Ostale aktivnosti