CPN na konferenciji „Aktuelnosti u obrazovnom sistemu Republike Srbije“

CPN na konferenciji „Aktuelnosti u obrazovnom sistemu Republike Srbije“

Prethodna godina donela je niz izazova na svim nivoima obrazovanja. Prelazak na onlajn nastavu u školama zahtevao je od predavača brzu transformaciju i prilagođavanje jednom sasvim drugačijem vidu nastave.

Promena se, kako u funcionisanju same nastave, osetila i u administrativnom delu, te se i od uprava škola zahtevala adekvatna reakcija na situaciju izazvanu pandemijom.

Baš iz tog razloga, Mreža regionalnih centara i centara za stručno usavršavanje, organizovala je trodnevnu Konferenciju od 26. do 28. aprila, posvećenu direktorima srednjih i osnovnih škola, kao i direktorima predškolskih ustanova. Peta konferencija Mreže „Aktuelnosti u obrazovnom sistemu Republike Srbije“ fokus je ponajviše stavila na problematiku učenja na daljinu.

Sem predstavnika resornog Ministarstva, te Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, direktorima škola i predškolskih ustanova predavanje su održale i kolege iz našeg Centra: dr Tanja Adnađević, Jelena Joksimović i dr Bojan Kenig.

Govorili su o naučnoj komunikaciji sa akcentom na radu sa decom, raznim specifičnostima STEM disciplina, neformalnom obrazovanju, Javnom pozivu Centra za promociju nauke, virtuelnom naučnom klubu kao i o obrazovanju u novonastaloj situaciji uopšte.

Ostale aktivnosti