CPN i neurohirurzi

CPN i neurohirurzi

U Beogradu održan Prvi kongres neurohirurga Jugoistočne Evrope  

Kongres neurohirurga Jugoistočne Evrope (Southest European Neurosurgical Society – SeENS), u organizaciji Klinike za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije, Udruženja neurohirurga Srbije i Udruženja neurohirurga Jugoistočne Evrope, održan je u hotelu Metropol Palace u Beogradu, u periodu od 31. oktobra do 2. novembra 2013. godine.

Udruženje neurohirurga Jugoistočne Evrope organizovaće okupljanja na godišnjem nivou, a prvi u nizu kongresa održan je u Beogradu, na kom je učestvovalo blizu 300 vrhunskih stručnjaka neurohirurgije. Ovakvi skupovi su odlična prilika za neurohirurge u regionu da razmene iskustva i ukažu kolegama na svoje veštine.

Centar za promociju nauke nastoji da prati naučne trendove i da građanima, koji su tokom prethodnih manifestacija CPN-a izrazili veliko interesovanje za teme u vezi sa medicinskim naukama, kroz svoje aktivnosti predstavi novosti iz ovog važnog i bogatog polja. Učešćem na Kongresu neurohirurga Jugoistočne Evrope, Centar za promociju nauke najavljuje aktivnosti usko vezane za neuronauke.

Tags

Ostale aktivnosti