CPN na PMF-u u Nišu

CPN na PMF-u u Nišu

U sredu, 22. juna, na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu održana je tribina ”Da li nam je naučna komunikacija nužna”[:]

DSC_5133a

Predstavnici Centra za promociju nauke su se odazvali na poziv kolega sa Departmana za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu i zajedno sa njima organizovali tribinu na temu ”Da li nam je naučna komunikacija nužna?”.

Tribini su prisustvovali dekan Prirodno-matematičkog fakulteta, dr Ivan Mančev, koji je sve prisutne pozdravio, kao i redovni profesori poput dr Gorana Đorđevića, dr Dragana Gajića i drugih saradnika i asistenata koji su aktivno učestvovali u diskusiji i traganju za odgovorima na temu tribine.

O tome da li nam je naučna komunkacija nužna. kako je unaprediti i šta Centar za promociju nauke na tom polju radi govorili su direktor CPN-a, Nemanja Đorđević, rukovodilac Sektora za programske aktivnosti, dr Tanja Adnađević, i naučni novinar u CPN-u, Nikola Zdravković.

Nemanja Đorđević je govoreći o promociji i popularizaciji nauke, kao o nečemu što je jedan od osnovnih zadataka Centra za promociju nauke, naglasio da je stalni dijalog sa svima koje nauka zanima i koji o njoj brinu nužan i da je u tom svetlu CPN, između ostalog, poslednjih šest meseci posvetio akciji koja je nazvana ”decentralizacija centra”, a koja se ogleda u otvaranju 12 naučnih klubova. Iako je otvaranje naučnih klubova pionirski poduhvat, Đorđević je skrenuo pažnju i na izdavačku delatnost CPN-a kao drugi važan kanal promovisanja nauke.

Nikola Zdravković je iz ugla naučnog novinara govorio o toj grani novinarstva, izazovima, preprekama i kako se o nauci govori i piše ukoliko želite da ona bude razumljiva i prijemčiva za najveći broj ljudi. Takođe, Zdravković je iskoristio priliku da predstavi pojedina izdanja CPN-a, poput Naučne komunikacije Pjera Lasla, ali i da najavi nova izdanja koja su u pripremi i koja će uskoro biti objavljena.

Dr Tanja Adnađević je podelila svoje iskustvo, i kao naučnica i kao rukovodilac Sektora za programske aktivnosti, o značaju i odgovornosti koju svi imamo kada je promovisanje nauke, a time i edukacija svih slojeva građana u pitanju. Tom prilikom je govorila o programskim aktivnostima CPN-a planiranim za naredni period.

Učesnici su razgovarali o tome da je nužno uspostaviti bolju saradnju i intenzivniju komunikaciju među institucijama celokupnog obrazovnog sistema – od predškolskog do univerzitetskog obrazovanja, ponuditi programe koji će približiti nauku, razbijati postojeće tabue ali i ono što se označava kao loša nauka. Ovo su ujedno bili i zaključci tribine i smernice za dalji rad.

Ostale aktivnosti