CPN na radionici o naučnoj komunikaciji u Sarajevu

CPN na radionici o naučnoj komunikaciji u Sarajevu

Radionica o naučnoj komunikaciji organizovana je 19. i 20. septembra 2022. u Hotelu Holidej u Sarajevu i u hibridnom formatu

U okviru konferencije Capacity Building Workshop for Early Career Researchers, koju su organizovali Univerzitet u Sarajevu i međunarodne asocijacije istraživača – ICORSA i Early Career Researchers Network of Networks, održana je i radionica na temu naučne komunikacije i savremenih praksi predstavljanja i deljenja naučnih znanja, istraživanja i rezultata u širem društvenom kontekstu. Na konferenciji je učestovalo tridesetak mladih istraživača iz svih delova sveta, koji su članovi mreža asocijacija koje su organizovale ovaj događaj.

Dobrivoje Lale Erić, rukovodilac Sektora za međunarodnu saradnju, predstavio je povezane aktivnosti Centra, s posebnim fokusom na projekte i programe Centra koje uključuju naučne istraživače i naučnoistraživačke organizacije. Posebno su apostrofirani i elaborirani Maj mesec matematike, Dečji naučni kamp, Elementi, art+science i brojne akcije namenjene podizanju klimatske pismenosti, uz predstavljanje koncepta i najavu konferencije OpenSciComm, planirane za 24-25. novembar 2022. u Beogradu

Ostale aktivnosti