CPN obuka za EU projekte

CPN obuka za EU projekte

Nakon duge selekcije, od 150 prijavljenih izabrano 15 kandidata za obuku finansijskih menadžera na projektima[:]

kandidati

Zajedno sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Centar za promociju nauke organizuje prvu besplatnu radionicu za obuku finansijskih menadžera međunarodnih projekata u Srbiji kojom se stiče iskustvo za rad sa fondovima Evropske Unije.

Za radionicu se prijavilo 125 kandidata, od kojih je izabrano 15.

Izabrani kandidati su:

 1. Sanja Bulat
 2. Milan Kuželka
 3. Branka Šošić-Jurjević
 4. Enis Ujkanović
 5. Bojana Ivanović
 6. Marija Gačić
 7. Milena Dimitrijević
 8. Milan Perić
 9. Danijela Vojinović-Milutinović
 10. Aleksandar Aleksić
 11. Mina Mirković
 12. Iva Vojinović
 13. Danijela Ćirić
 14. Marina Savković
 15. Jelena Grbić

Uslov za kandidate je bila visoka stučna sprema iz oblasti društvenih, prirodnih i tehničkih nauka, kao i visok nivo poznavanja engleskog jezika. Nakon što su poslali radne biografije i motivaciona pisma, kandidati koji su prošli u uži krug pozvani su na razgovor u prostorije Centra za promociju nauke. Posle ovih intervjua, odabrano je 15 polaznika radionice.

Po završetku obuke, izabrani kandidati će biti edukovani da konstruišu budžete međunarodnih projekata u okviru programa  H2020, ERASMUS+ (Tempus, LLP), IPA, NATO itd, omoguće implementaciju finansijskih planova međunarodnih projekata u skladu sa zahtevima programa H2020, ERASMUS+ (Tempus, LLP), IPA, NATO itd, i omoguće finansijsku implementaciju međunarodnih projekata koja bi bila u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom u smislu zadatih administrativno-pravih okvira, u fazi implementacije projekta.

Vreme trajanja obuke je 2 meseca, a sastojaće se iz teorijskog i praktičnog dela. Radionica će biti održana sredinom septembra 2015.

eu

Istražite više o Horizontu 2020

Ostale aktivnosti