CPN tribina o Zemlji

CPN tribina o Zemlji

U sredu 18. novembra održana je CPN tribina o uništenju Zemlje

[:]_MMM0681

U vreme kada planeta nestrpljivo očekuje potpisivanje globalnog dokumenta koji treba da spreči dalje sagorevanje fosilnih goriva, održana je CPN tribina ”Kako efikasno uništiti Zemlju?”.

U Velikoj sali Studentskog centra, u sredu, 18. novembra, govorilo se o klimatskim promenama ali i o drugim načinima na koje čovek uništava Zemlju, ili makar onaj njen deo od koga najviše zavisi, biosferu.

Na tribini su govorili Božidar Nikolić, fizičar sa Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Vladimir Đurđević, stručnjak za klimatske promene sa Instituta za meteorologiju Fizičkog fakulteta u Beogradu i Tomica Mišljenović, rukovodilac Odeljenja za biologiju u Istraživačkoj stanici Petnica.

_MMM0707

_MMM0625

Učesnici tribine su najpre objasnili da čovek trenutno nema toliku moć da uništi čitavu planetu i da će ona u nekom obliku postojati još dugo. Sa druge strane čovek ima moć da uništi veliki deo biljnih i životinjskih vrsta, ali ostaje pitanje da li može da uništi celokupan živi svet. Ipak, učesnici tribine su se složili da čovek ima mogućnost da postepeno uništi sopstveni opstanak.

Vladimir Đurđević, stručnjak za klimatske promene, posebno je istakao značaj ove pojave i u kojoj meri joj čovek doprinosi, ali i kako može da smanji njene posledice. Đurđević je rekao da je očigledan uticaj čoveka na klimatske promene jer je koncentracija gasova staklene bašte u atmosferi drastično povećana u poslednjih 150 godina.

_MMM0697

_MMM0652

Tema je, prema Đurđevićevim rečima, trenutno u žiži interesovanja jer se vremenski period u kome čovečanstvo može da reaguje sve više sužava, a ako dogovor u Parizu ne uspe, sledeća slična prilika će se ukazati tek za dvadesetak godina. ”Klimatske promene uzrokovane ljudskim faktorom se odigravaju veoma brzo i pitanje je da li će društvo moći da ih isprati”, rekao je Đurđević.

O opasnosti od biološkog oružja je govorio Tomica Mišljenović koji je rekao da zaista postoji teorijska mogućnost da se određeni mikroorganizmi iskoriste za ubijanje velikog broja ljudi, ali da je bezbednost u laboratorijama na veoma visokom nivou što smanjuje rizik da se ovako nešto zaista dogodi.

_MMM0722

_MMM0700

Božidar Nikolić je govorio o nuklearnom oružju kao pravoj pretnji za uništenje planete, tačnije njenog živog sveta. Naime, sama planeta bi, prema njegovim rečima, verovatno preživela nuklearne eksplozije, ali bi mogao da je uništi neki eksperiment u kome bi bila izmeštena sa svoje orbite, što spada u domen naučne fantastike i ne predstavlja realnu opasnost.

Iz biološke perspektive, prema rečima Tomice Mišljenovića, planeta se trenutno nalazi u periodu jednog od najvećih izumiranja, a glavni uzrok su ljudske aktivnosti. Mišljenović je govorio da se zbog povećanog broja ljudi sve veće površine koriste za poljoprivredu što dovodi do istrebljenja mnogih vrsta iz svojih staništa, a od opstanka mnogih od njih zavisi i opstanak čoveka.

”Ono što čovek uspeva da uradi ne može da se poredi sa efektima nijedne vrste u istoriji Zemlje”, rekao je Mišljenović čiji je zaključak da je neophodna tehnološka revolucija i da promene u mikrosredini mogu dovesti i do pozitivnih promena na globalnom nivou.

_MMM0703

_MMM0711

Ostale aktivnosti