CPN u Kini

CPN u Kini

CPN tim je prvi put posetio Republiku Kinu, nastupajujući na sajmovima i konferencijama u Pekingu i Hohotu[:]

Hohot

Hohot

Na poziv partnerske organizacije iz Pekinga – Beijing Exchange Center of Science and Technology (BECST) – predstavnici Centra za promociju nauke i Univerziteta u Beogradu su učestvovali na više događaja organizovanih pod okriljem zvanične strategije Republike Kine – Jedan pojas, jedan put (One belt, one road).  Na sajmovima i pratećim konferencijama u Pekingu i Hohotu predstavljena je pozicija Centra unutar nacionalnog obrazovnog i naučnog sistema, okviri i dometi srpske nauke, kao i inovativni projekti, inicijative i istraživanja, koji mogu biti atraktivni za primenu ili zajednički razvoj sa kineskim partnerima.

Centar je u Pekingu učestvovao na sajmu CIFTIS 2018 (5th China Beijing International Fair for Trade in Services), dok je u Hohotu u pitanju bio događaj pod nazivom 2018 Inner Mongolia International Technology Transfer Conference. Oba događaja su privukla izuzetnu pažnju pre svega stručne javnosti, kao i predstavnika različitih nivoa upravnih i naučnih vlasti Kine, Pekinga, provincije Unutrašnje Mongolije i drugih regija.

Peking

Peking

Obe manifestacije su uključivale konferencije namenjene profesionalcima u oblasti promocije nauke i međunarodne saradnje, razvoja istraživačkih projekata i primene tehnoloških rešenja i rezultata. S obzirom da Srbija i Kina imaju potpisan sporazum o strateškoj saradnji (kakav naša zemlja ima tek sa pet drugih zemalja), interesovanje kineskih partnera za raznovrsne vidove saradnje i zajedničkih ulaganja je posebno naglašeno.

Tokom posete Kini, organizovan je čitav niz bilateralnih susreta i sastanaka, uključujući i zvaničnu posetu predstavnika Centra i Univerziteta u Beogradu Pekinškoj akademiji nauke i tehnologije (Beijing Academy of Science and Technology – BEST). U narednom periodu u planu je potpisivanje memoranduma o saradnji sa kineskim partnerima, kao i planiranje nekolicine zajedničkih aktivnosti.

Ostale aktivnosti