CPN u Lincu

CPN u Lincu

Tim Centra za promociju nauke prisustvovao je Festivalu Ars elektronika u Lincu od 8. do 12. septembra 2016. godine[:]AE2016_foto_Florian Voggeneder

„Alhemičari našeg doba“ naziv je izdanja Festivala Ars elektronika za 2016. godinu, koji je trajao od 8. do 12. septembra 2016. godine. Iako program festivala kao nikada pre naglašava kolaboraciju i vrednosti objedinjenog rada umetnika i naučnika, ispostavlja se da rezultati ovakvih saradnji spadaju u domen – alhemije. No alhemija o kojoj je ovde reč odnosi se, pre svega, na pokušaje rušenja uspostavljenih dogmi i na stvaraoce koji (još uvek) nisu svesni prostora u koje ih tako nastala dela vode. U post-istorijskom vremenu, izgleda da ipak postoje mnoge neistražene oblasti i realiteti u kojima čovek tek može da definiše svoje prisustvo.

Iako Festival traje standardnih pet dana, ne postoji dovoljno vremena, energije, i snage da se ovakva grandiozna ad-hok struktura prihvati i fizički obiđe. Umetnička scena koja se bavi analizom nauke, tehnologije i alternativnih medija u očiglednoj je ekspanziji i Linc, iako i polazna i ključna tačka, polako postaje mali za ono što predstavlja. Jednostavno rečeno, za Art & Science granica je visoko gore. U programu Festivala veoma je teško naći zajednički imenitelj za preko 800 umetnika i više od 500 radova, koncepata, javnih projekata i inicijativa u preseku nauke, umetnosti i novih tehnologija izloženih na desetak lokacija. Zapravo, ako zanemarimo pobednike Festivala i dobitnike tradicionalnih ”zlatnih nika”, možda i najveći utisak u Lincu ove godine jeste izuzetno prisustvo i zapaženi tretman umetnika iz Srbije.

Tim Centra za promociju nauke, pojačan pobednikom prvog poziva nacionalne selekcije u okviru Art & Science projekta, umetnikom Bogdanom Stefanovićem, prisustvovao je Festivalu i održao više bilateralnih sastanaka. Osnovni cilj za ovu godinu jeste predstavljanje do sada realizovanih nacionalnih programa, kao i odabir gostujućih radova za izložbu u Beogradu 2017. godine.

Evropska mreža digitalne umetnosti i nauke (European Digital Art and Science Network), projekat je finansiran kroz program Kreativna Evropa Evropske komisije. Koordinator projekta je Ars elektronika iz Linca (Ars Electronica), a pored Centra za promociju nauke iz Beograda, partneri su i Sajens geleri iz Dablina (Science Gallery), DžiVi art iz Londona (GV Art), Laboral iz Hihona (LABoral), Etopija iz Saragose (Etopia), galerija Kapelica iz Ljubljane i DIG galerija iz Košica.

Četiri prvonagrađena projekta u okviru četiri otvorena poziva dobijaju jednomesečnu rezidenciju i mentorski rad u najvećim naučnim ustanovama Evrope. U pitanju su Južna evropska opservatorija (ESO) u Čileu, Evropska svemirska agencija (ESA) i CERN. Projekti se zatim realizuju u okviru FutureLab-a Ars elektronike, pre nego što se premijerno prikažu na Ars elektronika festivalu u Lincu.

AE2016_foto Tom Mesic

Ostale aktivnosti