RRI Tools u PKS-u

RRI Tools u PKS-u

U okviru projekta RRI Tools u sredu, 07. septembra, održan trening posvećen odgovornom istraživanju i inovacijama u privredi

[:]_MMM7687

Nakon što je krajem avgusta projekat Set alata za odgovorno istraživanje i inovacije (engl. RRI Tools) predstavljen zaposlenima u Privrednoj komori Srbije, nastala je inicijativa da se organizuje celodnevni trening posvećen predstavnicima privrede.

Centar za promociju nauke je trening organizovao zajedno sa predstavnicima Privredne komore Srbije, a samom treningu je prisustvovalo oko 30 predstavnika malih i srednjih preduzeća, preduzetnika, istraživača sa različitih instituta, kao i predstavnici regionalnih privrednih komora.

Polaznici su imali priliku da se od predstavnika Inovacionog fonda upoznaju sa aktuelnim konkursom te institucije koji je okrenut privrednom i istraživačkom sektoru. Centar za EU integracije pri PKS-u je predstavio rad Evropske mreže preduzetnika. Takođe, predstavnica CPN-a je predstavila projekat obuke finansijskih menadžera na evropskim projektima, koji je Centar sproveo u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Dva glavna cilja treninga su bila da okupi predstavnike privrede, naučnoistraživačke zajednice i druge koje ova tema zanima i ukaže im na moguće načine saradnje u okvirima odgovornog istraživanja i inovacija, kao i da upozna polaznike sa samom platformom kao značajnim resursom za svakog privrednika ili istraživača.

Sam projekat RRI Tools, finansiran u okviru prethodnog okvirnog programa Evropske komisije za istraživanje i inovacije FP7, ulazi u svoju završnicu. Centar za promociju nauke je jedan od 26 partnera i ujedno koordinator za jugoistočnu Evropu. CPN ima projektni zadatak da diseminira koncept odgovornog istraživanja i inovacija, upozna sve zainteresovane strane sa platformom koja je glavni rezultat samog projekta i resursima koji se na njoj nalaze.

Istražite više o projektu RRI Tools

Ostale aktivnosti