CPN u EU projektu SATORI

CPN u EU projektu SATORI

CPN u Amsterdamu učestvovao na inicijalnom sastanku četvorogodišnjeg projekta SATORI koji razvija etički okvir naučnih istraživanja

amsterdam

CPN je učestvovao na prvom sastanku EU FP7 projekta u Amsterdamu, Holandija, 15. i 16. januara, na kome je ovaj projekat počeo sa radom. Projekat  finansira Evropska unija, a CPN je jedan od članova konzorcijuma.

Cilj projekta je da razvije zajednički evropski okvir za etičku procenu istraživanja i inovacija (RR&I). RR&I ima sve važniju ulogu u globalnoj ekonomiji, a etička procena je ključni institucionalni instrument osmišljen kako bi se RR&I održao na dobrom putu.

U narednih 45 meseci, kroz  detaljne analize i kroz participativne procese ključnih partnera i javnosti, SATORI istraživački konzorcijum ima za cilj da se konsoliduje i objavi evropske prakse etičke procene koje mogu da posluže kao inspiracija za druge globalne sile.

SATORI-project-presentation-by-Philip-Brey

„Cilj ovog projekta je da se prvi put razvije evropski okvir za etičku procenu naučnih istraživanja i tehnoloških inovacija”, objašnjava Filip Brej, profesor na Univerzitetu Tvente u Holandiji i koordinator projekta SATORI. ”Sada je situacija takva da je etička procena istraživanja i inovacija veoma važna, jer postoje velike društvene posledice koje istraživanja i inovacije mogu da uzrokuju, bilo da je reč o ljudskim pravima, o našoj okolini, o pravdi, blagostanju ili privatnosti“

SATORI označava Stakeholders Acting Together on the Ethical Impact Assessment of Research and Innovation, odnosno „ključne partnere koji zajedno rade na etičkoj proceni u istraživanju i inovacijama“.

Sam projekat će sprovesti 16 partnera iz 13 zemalja, uključujući i međuvladine organizacije poput Uneska, kao i Centar za promociju nauke.

iphone-108

Istražite više o projektu SATORI.

Preuzmite zvanično saopštenje o projektu SATORI.

Ostale aktivnosti