CPN u Varšavi

CPN u Varšavi

Centar za promociju nauke je 14. i 15. oktobra učestvovao na događaju za umrežavanje i predstavljanje projekata u okviru programa Horizont 2020.

U Varšavi je sredinom oktobra organizovan dvodnevni događaj sa fokusom na povezivanje i edukovanje svih zainteresovanih za potprogram Horizont 2020 – Nauka sa društvom i za društvo (Science with and for Society – SWAFS). Domaćin ovog događaja bio je Kopernikus centar, najveći naučni centar u Poljskoj. 

 Tokom prvog dana ovog međunarodnog događaja, pod nazivom Dan znanja, predstavljeni su aktuelni pozivi SWAFS programa, kao i promene koje će uslediti u novom programu Horizont Evropa. Prisutnima su se obratili visoki predstavnici Evropske komisije.  

 Drugi i ključni dan ovog događaja od posebnog je značaja za članove istraživačke zajednice i za organizacije poput Centra za promociju nauke koje se bave naučnom komunikacijom a traže umrežavanje i mogućnost finansiranja u okviru programa Horizont 2020. Prisutni su imali priliku da učestvuju u unapred dogovorenim sastancima sa drugim učesnicima kako bi identifikovali moguće saradnike, olakšali stvaranje konzorcijuma i ušli u pripremu projekata iz SWAFS poziva. Koordinatori koji aktivno traže partnere za projekte predstavili su svoje projekte tokom posebne sesije. 

Ostale aktivnosti