Radionica projekta TeRRIFICA u Parizu

Radionica projekta TeRRIFICA u Parizu

U Parizu je 14. i 15. oktobra održana treća reflektivna radionica projekta TeRRIFICA, na kojoj su učestvovali predstavnici šest pilot regiona projekta iz čitave Evrope, uključujući i Srbiju

Treća reflektivna radionica projekta TeRRIFICA je održana u Parizu, 14. i 15. oktobra, predstavnici šest pilot regiona projekta iz čitave Evrope. Iz pilot regiona – Beograd na radionici su učestvovali predstavnici Centra za promociju nauke, kao i zainteresovane strane iz pet institucija angažovanih na polju adaptacije i mitigacije na klimatske promene u Beogradu.

Cilj treće reflektivne radionice je bio da kreira dijalog između predstavnika naučne zajednice, industrije, donosioca odluka i organizacija civilnog društva, koji su uključeni u projekat TeRRIFICA u šest pilot regiona u Belorusiji, Francuskoj, Nemačkoj, Poljskoj, Srbiji i Španiji. Učesnici su diskutovali kako uključiti građane u proces odlučivanja i prilagoditi proces građanskih konvencija kako bi se radilo na razvoju inovativnih ideja za mitigaciju i adaptaciju na klimatske promene.

Prvi deo radionice je održan u prostorijama Saveta za ekonomiju, društvo i zaštitu životne sredine, dok je drugi deo radionice izveden u Fondaciji Šarl Leopold Mejer, u organizaciji francuskog partnera na projektu, Science Citoyennes.

Projekat TeRRIFICA finansira Evropska unija iz okvira Horizont 2020. Koordinator projekta je WILA Bonn iz Nemačke, a pored CPN-a, partneri na projektu su Univerzitet Rajn-Val i Univerzitet u Fehti iz Nemačke, kao i udruženje Obrazovanje za održivi razvoj iz Belorusije, Univerzitet „Adam Mikjevič“ iz Poljske, organizacija Science Citoyennes iz Fransuske i Asocijacija katalonskih državnih univerziteta iz Španije.

 

Ostale aktivnosti