Dečji naučni kamp u Smederevu

Dečji naučni kamp u Smederevu

Od 10. do 13. februara održan je treći Dečiji naučni kamp u okviru projekta SySTEM2020, u prostorijama Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Smederevo.

Deca uzrasta od petog do sedmog razreda imala su priliku da na nesvakidašnji način provedu dane zimskog raspusta – kroz zajedničko učenje i obrađivanje različitih naučnih tema. Ona su podeljena u četiri tima, u okviru kojih su razvijala raznovrsne projekte, a svaki od timova bavio se, s drugačijeg aspekta, centralnom temom kampa – vazduhom. Brojni materijali, koji su deci bili na raspolaganju, dodatno su ih inspirisali, pošto su deca po prvi put imala prilike da samostalno rade sa nekima od njih.

Timovi Plućna krilca, Razbijači vazduha, Džedajski vetar i Klimadžije predano su radili na svojim projektima, pokušavajući da pruže nova i inovativna rešenja.

Plućna krilca pitala su se kako dišemo i šta to udišemo. Na interaktivan i praktičan način tražili su odgovore, istražujući građu i funkciju delova sistema za disanje, sastav vazduha, tipove zagađujućih čestica ali i zaštitnih maski koje se mogu koristiti u različitim uslovima zagađenja. Poslednjeg dana kampa napravljena pluća “prodisala” su pomoću priručne pumpe, a delovi respiratornog sistema su “progovorili” uz malo programiranja i pravljenja električnog kola, objašnjavajući svoju ulogu i građu, kao i posledice udisanja čestica različitih dimenzija.

Razbijači vazduha bavili su se letelicama. Koristeći se različitim izvorima, proučavali su postojeće letelice, šta je ono što ih razlikuje, na koji način se različiti tipovi letelica kreću, šta im omogućava da lete i slično. Odgovarajući na pitanje do kojih visina određene letelice mogu da dosegnu, deca su saznala ponešto i o atmosferi i složenosti njenog sastava, kao i tome zašto neke letelice mogu da lete više od drugih. Na kraju ovog istraživačkog poduhvata, posetioci su imali prilike da posete interaktivnu izložbu na čijem ulasku ih je dočekao zvuk uzletanja avona, nakon kojeg su mogli da se prepuste i polete različitim slojevima atmosfere, odakle su imali prilike da vide makete svemirskog broda, rakete, vazdušnog balona i aviona, kao i da se upoznaju sa značajnim ljudima iz oblasti avijacije i astronomije.

Džedajski vetar istraživao je o tome koji su vetrovi najzastupljeniji u Smederevu, u kom položaju je ptica spremna da uzleti ili koji je je jedini sisar koji može da leti, a na kraju radionice i posetioci su mogli da učestvuju u kvizu koji su osmislili članovi tima.

Regionalni centar za stručno usavršavanje poslednjeg dana nakratko je postao i dom meteorološke stanice. Članovi tima su tokom trajanja kampa prikupljali podatke, a poslednjeg dana entuzijastično prikazali detaljan izveštaj o temperaturi, zagađenosti i vlažnosti vazduha u različitim delovima Smedereva.

Sledeća stanica Dečjeg naučnog kampa je Prirodnjački centar Srbije u Svilajncu.

Putujuće Dečje naučne kampove Centar za promociju nauke organizuje u okviru evropskog projekta SySTEM2020, koji se bavi učenjem nauka, tehnologije, inženjerstva i matematike van školskih učionica. Projekat SySTEM2020 finansira Evropska komisija u okviru programa Horizont 2020.

Autorke: Jelena Janjić i Brankica Avramovska

 

 

Ostale aktivnosti