Održan godišnji sastanak projekta RETHINK

Održan godišnji sastanak projekta RETHINK

U februaru je održan sastanak partnera u okviru projekta RETHINK.

Polovinom februara u Bristolu, Velika Britanija, održan je godišnji sastanak evropskog projekta RETHINK na kome je prisustvovala i predstavnica Centra za promociju nauke kao jednog od partnera. U izvanrednom prostoru međunarodnog umetničkog centra Arnolfini u samom centru Bristola partneri su predstavili rezultate uzajamne sradnje tokom prve godine projekta. Došlo se do izuzetno zanimljivih podataka kroz procese mapiranja, anketiranja i intervuja koji su pokazali da je naučna komunikacija, koja je i glavni fokus ovog projekta, zajednička paradigma širom Evrope. Kao jedan od najvećih izazova sa kojim se susreće je pojam vremena, i kao lični i kao društveni doživljaj, tačnije hronični nedostatak sa jedne strane i njegova pojavnost kao resursa koji dramatično raste u doba digitalizacije, sa druge.

Kroz prizmu jedne od najaktuelnijih globalnih tema u ovom trenutku, klimatskih promena, partneri na projektu RETHINK pokušali su da iz različitih uglova sagledaju ulogu naučne komunikacije u društvu i za društvo i preciznije odrede njene aktere. Tokom intenzivnog dvodnevnog sastanka mogli su se čuti primeri dobrih praksi i rezultati sprovedenih istraživanja u okviru projekta kao i prezentacije izveštaja koji otkrivaju da je naučna komunikacija izuzetno složena i živa.

U nastavku ovog kreativnog susreta ramatrani su kriterijumi i koncepti, i planirani metodologija i zadaci koji će se odvijati u realizaciji naredne faze projekta.

Pozivamo vas da posetite RETHINK stranicu i saznate više o ovom zanimljivom projektu.

 

 

Ostale aktivnosti