Drugi radni sastanak i radionica projekta FASIH u Trbovlju

Drugi radni sastanak i radionica projekta FASIH u Trbovlju

Predstavnici Centra za promociju nauke učestvovali su na drugom radnom sastanku i radionici projekta FASIH (Future Art and Science Industrial Heritage) održanom u Trbovlju 21. i 22. septembra 2023.

Prvog dana posete, 21. septembra, predstavljeni su različiti projekti i primeri dobre prakse očuvanja i umetničke revalorizacije industrijskog nasleđa, a zatim je održana projektna radionica tokom koje su razmatrani različiti pristupi digitalizaciji kulturnog nasleđa, kao i njihova implementacija pomoću digitalnih alata na svakoj od lokacija predviđenih ovim projektom.

Drugog dana je organizovan interni sastanak konzorcijuma projekta na kome se diskutovalo o metodologiji budućih edukativnih radionica i otvorenih umetničkih poziva, i isplanirani su naredni koraci u okviru radnih paketa.

Predstavnici Centra imali su prilike da posete festival novih medija Speculum Artium, koji je po petnaesti put organizovan u Trbovlju, kao i da učestvuju na panelu na kojem je širem auditorijumu predstavljen projekat FASIH. Ova poseta upotpunjena je obilaskom nekoliko gradskih muzeja, kao i Termoelektrane Trbovlje, u sklopu koje se nalazi najviši dimnjak u Evropi (360 metara). Očuvanje i razmatranje ovog industrijskog nasleđa, tako važnog za identitet grada, jedan je od glavnih zadataka projekta FASIH.

Foto: Delavski dom Trbovlje

Projekat nastoji da savremene modele revalorizacije i revitalizacije industrijskog nasleđa, uz korišćenje inovativnih digitalnih alata, poveže sa temama održivosti, zaštite životne sredine i tehnološkog razvoja, sada i u posmatranom vremenskom periodu. Jedan od ciljeva je promocija vrednosti kulturnog, naučnog i industrijskog nasleđa, značajnog za nove generacije korisnika kulturno-umetničkih sadržaja, ali i za savremenike doba u kojem su nastajali industrijski kompleksi i sa njima povezani kulturološki, sociološki, privredni i demografski tokovi.

Kroz jezik umetnosti, a u sprezi sa naučnim istraživanjima i novim medijima, Rijeka (Hrvatska), Beograd (Srbija) i Trbovlje (Slovenija) predstavljaju okosnicu priče o industrijskom nasleđu. U periodu 2023-2025. godine, šest partnerskih organizacija iz ovih zemalja sarađivaće u interdisciplinarnom umetničko-naučnom promišljanju industrijskog i kulturnog nasleđa regiona kroz otkrivanje, istraživanje i vrednovanje onih arhitektonskih dostignuća i nematerijalnih procesa koji su obeležili modernu istoriju regiona.

Ovo je prvi projekat Programa Kreativna Evropa kojim rukovodi Centar za promociju nauke, uz vođenje radnog paketa za komunikaciju i diseminaciju. Partneri na projektu su: Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, Prirodoslovni muzej Rijeka, Zavod za kulturu Delavski dom Trbovlje, i Muzej nauke i tehnike u Beogradu.

Ostale aktivnosti