Građanska naučna istraživanja u Kragujevcu

Građanska naučna istraživanja u Kragujevcu

U utorak, 26. septembra, u Univerzitetskoj biblioteci u Kragujevcu, predstavnici Centra za promociju nauke najavili su Javni poziv za finansiranje projekata građanskih naučnih istraživanja.

Centar za promociju nauke i Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija ove godine po prvi put raspisuju Javni poziv za finansiranje projekata građanskih naučnih istraživanja, koji će biti otvoren od 2. oktobra do 1. novembra. Koncept, ciljevi i uslovi za prijavljivanje na Javni poziv za građanska naučna istraživanja biće predstavljeni u nekoliko gradova u Srbiji, a jedan od njih je i Kragujevac.

U Univerzitetskoj biblioteci u Kragujevcu, 26. septembra, rukovoditeljka Sektora programskih aktivnosti CPN Danijela Vučićević, i saradnik u Sektoru programskih aktivnosti CPN dr Bojan Kenig, najavili su ciljeve i okvir Javnog poziva, kao i sam koncept i principe građanskih naučnih istraživanja.

Građanska naučna istraživanja (eng. Citizen Science) predstavljaju naučnoistraživački pristup kojim se javnost neposredno uključuje u proces naučnih istraživanja. Na ovaj način, građani koji nisu naučni istraživači aktivno doprinose naučnom procesu koristeći svoje znanje, alate i resurse. Ovakvi projekti pokrivaju različite discipline i teme, uključujući u naučna istraživanja učesnike različitih nivoa stručnosti, čime se promoviše naučna pismenost, neguje osećanje zajedništva i proširuje obim istraživanja izvan tradicionalnih istraživačkih institucija.

Na Javni poziv mogu se prijaviti istraživači zaposleni u naučnoistraživačkim organizacijama registrovanim na području Republike Srbije. Oni će dalje, kao koordinatori projekta, razviti inovativne pristupe za aktivno uključivanje građana u naučni proces kroz saradnju sa partnerima koji dolaze van naučnoistraživačke i akademske zajednice.

Više o građanskim naučnim istraživanjima možete saznati u  Vodiču, koji možete preuzeti na ovom linku.

Ostale aktivnosti