Drugo okupljanje Klimatske platforme: Sistemska rešenja i energetska tranzicija

Drugo okupljanje Klimatske platforme: Sistemska rešenja i energetska tranzicija

Drugo okupljanje Klimatske platforme održano je 17. juna u Naučnom klubu Centra za promociju nauke. Ovoga puta tema je bila „Sistemska rešenja i energetska tranzicija“, a privukla je brojne stručnjake i aktiviste zainteresovane za unapređenje održivosti i energetske efikasnosti.

Događaj je otvorio dr Damir Končalović svojim inspirativnim govorom pod nazivom „Gde je zapelo?“, u kome je izneo argumente za promenu perspektive ka energetskoj tranziciji. Prema njegovom mišljenju kao inženjera, energetska tranzicija treba da bude zanimljiv izazov, a ne mučan problem, pozivajući sve prisutne na kreativan i proaktivan pristup ovom važnom pitanju.

Na skupu su predstavljene i inicijative raznih organizacija. Farmaceutska kompanija Hemofarm je predstavila svoju interaktivnu postavku koja na zanimljiv način približava građanima ciljeve održivog razvoja. Ova postavka je putovala kroz nekoliko zemalja u regionu i ostvarila značajan uspeh podižući svest o značaju održivosti i ekološke odgovornosti. ProCredit banka je prezentovala svoj zeleni portfolio, naglašavajući kako u upravljanje kreditnim rizicima uključuju i rizike po životnu sredinu, čime podržavaju ekološki odgovorne projekte i kompanije.

Gorani Novog Sada su predstavili svoj priručnik za održive i zelene stambene zajednice, pružajući praktične savete i rešenja za građane koji žele da svoj životni prostor učine ekološki održivim. Ova inicijativa ima za cilj da podstakne razvoj zelenih naselja i poveća svest o značaju održivog življenja.

Ispred Centra za promociju nauke, dr Petar Laušević je predstavio projekat Fempower, koji ima za cilj sistemsko uključivanje žena u energetsku tranziciju. Projekat naglašava značaj ravnopravnosti i uključivanja svih društvenih grupa u procese koji su ključni za budućnost naše planete.

Klimatska platforma će nastaviti da okuplja stručnjake, aktiviste i organizacije, sa planiranim kvartalnim tematskim okupljanjima. Ovi redovni susreti omogućiće kontinuiranu razmenu znanja i iskustava, podstičući zajedničke akcije i angažovanje u rešavanju klimatskih izazova. Platforma pruža prostor za sve koji žele da doprinesu neophodnoj i pravednoj transformaciji društva, bilo da su stručnjaci u oblasti klimatskih nauka, aktivisti za zaštitu životne sredine ili predstavnici organizacija.

Ostale aktivnosti