EkOtisak, radionica u Rektoratu Univerziteta u Novom Sadu

EkOtisak, radionica u Rektoratu Univerziteta u Novom Sadu

Radionica „Koliki je vaš uticaj na planetu kroz ugljenični otisak“ u okviru projekta EkOtisak.

U zgradi Rektorata Univerziteta u Novom Sadu, u utorak, 7. decembra, održala se radionica na kojoj su učesnici projekta i pozvani eksperti predstavili prve rezultate istraživanja i razmotrili klimatske i ekološke izazove sa kojima se suočavamo.

U okviru prve radionice projekta EkOtisak: „Koliki je vaš uticaj na planetu kroz ugljenični otisak“ učestvovali su stručnjaci, javnosti već dobro poznati po svom aktivizmu i ekspertizi u oblasti klimatologije i klimatskih i ekoloških izazova: naučnik i klimatolog Vladimir Đurđević, vanredni profesor na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, i Milja Vuković, istoričarka umetnosti, ekološka aktivistkinja i osnivačica onlajn grupe Za manje smeća i više sreće. Uz predstavnike organizacija koje učestvuju u projektu EkOtisak i gostujuće stručnjake, učesnici radionice imali su priliku da sarađuju po tematskim grupama  – energija, transport, ishrana, odeća – kako bi se na ovaj način stekli dublji uvidi o temama od ključne važnosti za kontekst klimatskih izazova. Partneri projekta EkOtisak su pozvali sve zainteresovane građane – pogotovo mlade i studente – da se prijave za učešće u projektu, gde kao volonteri i demonstratori mogu aktivno doprineti razvoju projekta i kreirati sadržaje koji će biti predstavljeni publici tokom završnog programa projekta u julu i avgustu 2022. godine, u okviru programskog luka Dunavsko more Evropske prestonice kulture Novi Sad 2022.

Radionica u Rektoratu Univerziteta u Novom Sadu je tek početni korak u zajedničkom radu različitih društvenih i institucionalnih grupa: kampanja pod nazivom Klimatska naučno-umetnička akcija za građane Novog Sada osmišljena je sa ciljem aktivnog uključivanja umetnika, naučnika, studenata, organizacija civilnog društva i pojedinaca, i uspostavljanju novih kulturnih obrazaca i klimatsko svesnih oblika ponašanja.

Ostale aktivnosti