Hipatija u gimnazijama

Hipatija u gimnazijama

Tim projekta Hipatija iz Centra za promociju nauke krajem novembra održao je radionice u nekoliko beogradskih gimnazija[:]XIV

Tim projekta Hipatija iz Centra za promociju nauke krajem novembra održao je više radionica u nekoliko beogradskih gimnazija. Cilj radionica bio je promovisanje nauke, posebno STEM disciplina, među tinejdžerima, sa posebnim osvrtom na razbijanje rodnih stereotipa koji stoje na putu devojčicama da se interesuju za tehnologiju i nauku i opredele se za karijeru u ovim oblastima. Iako podeljenih mišljenja na temu rodne ravnopravnosti u nauci, učenici i nastavnici su aktivno učestvovali u živim i plodonosnim diskusijama i tražili nove radionice na ovu temu.

Ostale aktivnosti