IKT u razvoju inkluzije

IKT u razvoju inkluzije

CPN na međunarodnoj konferenciji o ulozi informacionih tehnologija za osobe sa invaliditetiom u Privrednoj komori Srbije 8. i 9. oktobra

[:]

IMG_9421

Proforma i Privredna komora Srbije u saradnji sa Međunarodnom unijom za Telekomunikacije (ITU),  organizovala je međunarodnu konferenciju posvećenu ulozi informacione i komunikacione tehnologije u razvoju inkluzivnog društva, pod nazivom ”Uloga informacionih i komunikacionih tehnologija u razvoju inkluzivnog društva za osobe sa invaliditetiom”.

Konferencija je održana 8. i 9. oktobra u prostorijama Privredne komore Srbije, Resavska 13-15.

Na konferenciji su učestvovali poznati stručnjaci iz oblasti IKT-a iz Srbije i Evrope. Govorilo se o ulozi informacionih i komunikacionih tehnologija u poboljšanju kvaliteta života osoba sa invaliditetom i način na koji ove tehnologije mogu da pomognu u razvoju inkluzivnog društva.

Pokrovitelji konferencije bili su Ministarstvo za kulturu i informisanje i Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija.

Osnovni cilj konferencije bio je da definiše jaz između međunarodnih i domaćih zakonodavnih normi i trenutnog stanja, kao način na koji se pomoću informacionih i komunikacionih tehnologija ovaj jaz može premostiti. Takođe, cilj je bio i istraživanje karakteristike i uloge IKT-a u stvaranju inkluzivnog društva uz primenu univerzalnog dizajna i univerzalnog pristupa kako bi se što većem broju korisnika omogućilo korišćenje usluga.

IMG_9414

Ostale aktivnosti