Zatvoren javni poziv 2013.

Zatvoren javni poziv 2013.

Na Javni poziv za finansijsku podršku projektima promocije i popularizacije nauke u 2013. godini prijavilo se više od 250 projekata

Centar za promociju nauke je 17. decembra objavio Javni konkurs za finansijsku podršku projektima promocije i popularizacije nauke za 2013. godinu. Prijave su se mogle podneti do 24. januara 2013. godine, u 17 časova, kada je Javni poziv zatvoren.

Tokom prijavljivanja, zainteresovana udruženja, naučnoistraživačke i druge organizacije koje za cilj imaju unapređenje naučne kulture, prijavile su Centru za promociju nauke više od 250 projekata, što je rekordan broj u istoriji ove vrste finansijske podrške.

Projekti su se, kao i prošle godine, prijavljivali isključivo elektronskim putem i to popunjavanjem elektronskog obrasca na internet adresi: prijave.cpn.rs.

Pokretanjem domena prijave.cpn procedura prijavljivanja je pojednostavljena i olakšana za korisnika. Učesnici koji su imali bilo kakve nedoumice su u svakom trenutku mogli da pogledaju prilagođeno uputstvo Kako popuniti prijavu? ili video–uputstvo u kom su detaljno objašnjeni koraci za popunjavanje prijave.

Novost u odnosu na prošlu godinu je što sve organizacije koje su već uvedene u Evidenciju naučnih društava CPN-a ne moraju da elektronski prilože APR dokumente o upisu u registar udruženja, pošto će softver sam proveriti status organizacije u Evidenciji Centra.

Uz to, CPN je dao tehničku podršku svima koji su se javili telefonskim putem kako bi rešili problem pri popunjavanju prijave.

Nakon zatvaranja Javnog konkursa, ocena projekata će se obaviti na osnovu naučne i društvene opravdanosti sprovođenja projekata, kao i povezanosti ciljeva sa prioritetima naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Odluka Upravnog odbora Centra biće objavljena na internet stranici Centra.

JAVNI POZIV ZA 2012. GODINU

Neposredno pred novogodišnje praznike 2011, Centar je raspisao Javni poziv za finansijsku podršku projektima promocije i popularizacije nauke u 2012. na koji se prijavio ogroman broj organizacija. Odlukom Upravnog odbora,  u 2012. godini Centar je podržao 88 projekata, koje su pojedinačno ili udruženo predložile različite naučne organizacije, institucije i naučna društva. Ukupna suma koja je podeljena podržanim projektima iznosila je 30.000.000 dinara.

Istražite projekte koji su dobili finansijsku podršku u 2012. godini.
Istražite projekte koji nisu dobili finansijsku podršku u 2012.

 

Ostale aktivnosti