Javni poziv 2022.

Javni poziv 2022.

Kao i svake godine, Centar za promociju nauke raspisuje Javni poziv za prijavljivanje projekata promocije i popularizacije nauke. Prijave za Javni poziv počinju danas, 14. februara, i trajaće do 14. marta.

Centar poziva sva zainteresovana naučna, naučnostručna društva, škole, centre za stručno usavršavanje, udruženja i druge organizacije, ali i pojedince preko naučnih klubova da podnesu svoje prijave za izbor projekata promocije i popularizacije nauke i tehnike, kojima će Centar pružiti finansijsku podršku u 2022. godini. U našoj zemlji u dosadašnjim pozivima videli smo ogroman broj sjajnih ideja za ovakve programe. I ove godine Centar će podržati najbolje koje pristignu.

Kroz Javni poziv želimo da radimo na podizanju nivoa naučne pismenosti, širimo naučnu kulturu i promovišemo kritičko razmišljanje, i kod dece i mladih, ali i kod svih ostalih. Ono što je zaista ohrabrujuće jeste činjenica da, iz dosadašnjeg iskustva, veliki deo projekta dolazi ne iz glavnog grada, već iz svih krajeva naše zemlje.

Ukupna raspoloživa sredstva izdvojena ove godine iznose 8.000.000,00 dinara, raspoređena u dve kategorije:

  1. Kategorija 1: Projekti promocije nauke u naučnim  klubovima – 4.000.000,00 dinara, s tim da je maksimalan iznos po projektu 100.000,00 dinara;
  2. Kategorija 2: Projekti promocije nauke – 4.000.000,00 dinara, s tim da je maksimalan iznos po projektu 200.000,00 dinara;

Pravo da učestvuju u Javnom pozivu imaju pojedinci u okviru naučnih klubova (obavezno u 2 naučna kluba), uz pisanu saglasnost naučnih klubova, kao i samostalno sva naučna, naučnostručna društva, škole, centri za stručno usavršavanje, udruženja i druge organizacije koje se bave unapređenjem naučnoistraživačkog rada, popularizacijom i promocijom nauke. Sedište podnosioca prijave mora da bude u Republici Srbiji.

Prijave se podnose isključivo elektronskim putem, na obrascu koji je dostupan na internet adresi Centra: prijave2.cpn.rs. Pre samih prijava važno je da se upoznate sa pravilima poziva, koja možete pronaći na stranici Javnog poziva.

Poziv je otvoren od 14. 02. 2022. do 14. 03. 2022. godine, do 12:00 časova. Zakasnele i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Nakon toga, ocenu projekata daje stručna komisija. Prijavu i projektnu aplikaciju ocenjivači procenjuju ocenama na skali od 0 do 5, po pet osnovnih kriterijuma – projektna ideja, program rada, uticaj projekta, opšti utisak projektne aplikacije i struktura budžeta. Odluka o projektima koji će dobiti finansijsku podršku po ovom javnom pozivu biće objavljena 12. 04. 2022. godine na internet stranici Centra. Nakon toga uslediće žalbeni period i konačna lista projekata.

Informacije o Javnom pozivu se mogu dobiti telefonom: 060 70 40 178, putem e-pošte: javnipoziv@cpn.rs, ili na sajtu.

 

Ostale aktivnosti