Konačna rang-lista Javnog poziva

Konačna rang-lista Javnog poziva

Objavljena je konačna rang-lista Javnog poziva Centra za finansijsku podršku projektima promocije nauke u 2022. godini.

U sredu, 20. aprila, objavljena je konačna rang-lista Javnog poziva Centra za promociju nauke za finansijsku podršku projektima promocije nauke u 2022. godini. Ukupna raspoloživa sredstva izdvojena za ovu namenu iznose 8.000.000,00 dinara.

U okviru kategorije 1 pristiglo je 76 prijava, a za finansiranje je predloženo 15 projekata koji će se realizovati u po dva  naučna kluba. Ukupan budžet projekata odobrenih za finansiranje iznosi 2.162.000,00 dinara.

Pored toga, 10 naučnih klubova širom Srbije pripremilo je svoje godišnje programe. Ovi programi finansirani su sa ukupno 1.823.000,00 dinara.

U drugoj kategoriji od 84 predložena projekta, za finansiranje je odabrano njih 24. Ukupna odobrena sredstva za ove projekte iznose 4.015.000,00 dinara.

Konačnu rang listu možete pogledati na linku.

Ostale aktivnosti