„Магичне кутије“ ти откривају тајне природе!

„Магичне кутије“ ти откривају тајне природе!

У суботу 21. децембра 2019. године одржане су радионице из пројекта „Магичне кутије“ који се реализује и финансира по Јавном позиву Центра за промоцију за школску 2019/2020 годину. 

Учесници радионица били су ученици од VI до VIII разреда основне школе „Вожд Карађорђе“.

На овој активности није било готових решења ни предавања. Учесници су упознали физичке појаве кроз занимљиве огледе. Радионицама и експериментима из области магнетизма, равнотеже, светлости и електричне енергије ученици су самостално долазили до решења и закључака. Презентовали су своја решења задатка и тако од кутије до кутије, учили су кроз огледе.

Учесници су проширили своја знања и ојачали себе да самостално изводе експерименте и закључке али су пројектом ојачани и ресурси Научног клуба Лесковац који ће омогућити да пројекат живи и након завршетка. „Магичне кутије“ остаће доступне наставницима који буду желели да са својим ученицима испробавају експерименте из ових области.

Аутори и реализатори пројекта су: Предраг Стојановић, наставник физике ОШ „Петар Тасић“ и Драган Стошић, наставник физике ОШ „Вожд Карађорђе“.

Остале активности