Nauka na CPN štandu

Nauka na CPN štandu

Na Sajmu knjiga održana je promocija „Uvoda u objavljivanje naučnih publikacija“ na kojoj su učestvovali državni sekretar za nauku i predsednik Nacionalnog saveta za nauku

_MMM5785

U subotu 29. oktobra u 18 časova na štandu Centra za promociju nauke, na ovogodišnjem Sajmu knjiga, održana je promocija novog izdanja CPN-a „Uvod u objavljivanje naučnih publikacija“ autora Andreasa Eksnera.

Na predstavljanju novog izdanja, koji će poslužiti kao koristan vodič kroz kompleksni svet objavljivanja rezultata naučnih istraživanja, pre svega mlađim istraživačima, govorili su akademik Zoran Popović, predsednik Nacionalnog saveta za naučni i tehnološki razvoj, prof. dr Vladimir Popović, državni sekretar za nauku i tehnološki razvoj,  Milica Ševkušić, predsednik sekcije bibliotekara i knjižničara Zajednice instituta Srbije, Tatjana Timotijević, načelnik Odeljenja za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije i Ivan Umeljić, koordinator grupe za izdavaštvo CPN-a.

_MMM5760

Prisutnim posetiocima najpre se obratio akademik Zoran Popović, koji je pre nekoliko godina objavio publikaciju slične tematike „Kako napisati i objaviti naučno delo“, namenjeno zrelijim istraživačima u kasnijim fazama karijere.

Akademik Popović govorio je o važnosti postojanja ovakvih izdanja za istraživače i njihovom doprinosu naučnom razvoju, kao i o svom izdanju, povlačeći paralelu sa temama koje pokriva Uvod u objavljivanje. Popovićevo izdanje, za razliku od Uvoda, bavi se svim aspektima pisanja naučnog rada, dok je Uvod više fokusiran na proces objavljivanja naučnih rezultata.

Nakon toga, posetiocma na štandu CPN-a obratio se i državni sekretar za nauku i tehnološki razvoj, prof. dr Vladimri Popović, koji je govorio o nedavnim rezultataima Univerziteta u Beogradu u okviru Šangajske liste. On je takođe govorio i o naučnom doprinosu naših istraživača, spomenuviši i da je u proteklom periodu primećeno da sve veći broj istraživača objavljuje u kvalitetnim naučnim časopisima i da je njihova citiranost porasla.

_MMM5808

Tatjana Timotijević iz Narodne biblioteke Srbije naglasila je takođe da je novo izdanje CPN-a veoma korisno za mlade istraživače, koje će im pomoći da bolje razumeju bibliografske i citatne baze, jer im između ostalog pružaju uvid u adekvatnu istraživačku literaturu. Takođe, bilo je reči o bazama kao što su Web of Science, Scopus i Google Scholar, kojima se Uvod u objavljivanje detaljno bavi.

Predsednica sekcije bibliotekara i knjižničara Zajednice instituta Srbije Milica Ševkušić u kontekstu novog CPN izdanja govorila je o otvorenom pristupu i promeni paradigme u objavljivanju naučnih radova, o prednostima ali i problemima koji se javljaju u vezi sa ovakvim načinom publikovanja radova.

Ševkušić je takođe napomenula da mladi istraživači često pitaju bibliotekare za različita poješnjenja određenih pojmova i procedura,kojima se Uvod u objavljivanje naučnih publikacija bavi, te smatra da će izdanje veoma biti korišćeno u ovim istraživačkim krugovima.

_MMM5787

Bilo je reči i o predatorskim časopisima, pritisku s kojim se istraživači u poslednje vreme susreću kako bi napredovali na profesionalnom planu. Kako je državni sekretar napomenuo, kako bi istraživači efikasno objavljivali rezultate istraživanja, neophodan im je pristup naučnoj literaturi.

O pritisku sa kojim se istraživači susreću, dodatno ilsutruje činjenica da je  prethodne godine u Srbiji je preuzeto 2.000.000 naučnih radova. Takođe govorilo se i o novom Pravilniku o vrednovanju naučnika, koji je objavljen u prvoj polovini ove godine.

_MMM5776

Istražite više o Uvodu u objavljivanje naučnih publikacija

Ostale aktivnosti