O nauci i društvu u Briselu

O nauci i društvu u Briselu

Krajem januara, u Briselu je, u organizaciji Evropske komisije, održan najavni skup posvećen važnom segmentu najvećeg evropskog programa za finansiranje nauke i inovacija – Horizonta 2020.

[:]

 

EU-parliament-154000289-gettyimages-1024x681

U pitanju je potprogram Nauka sa i za društvo (Science with and for Society – SWAFS) koji pokriva široki spektar tema od naučnog obrazovanja i naučne komunikacije, preko etičkog okvira unutar naučnih istraživanja i korišćenja istraživačkih podataka, do daljeg utemeljenja i dublje analize zvaničnog koncepta Evropske unije – Odgovornog istraživanja i inovacija (Responsible Research and Innovation – RRI).

Na skupu su predstvaljeni pozivi planirani za 2018. godinu, a delimično i oni koji dolaze u godini koja sledi, uz naglasak na praktičnim informacijama i savetima koji mogu biti od koristi potencijalnim aplikantima, odnosno budućim korisnicima sredstava. Konkretni pozivi su objašnjeni iz perspektive finansijera – Evropske komisije, kroz ciljeve koji se žele postići odobravanjem finansiranja određenih projekata.

Brisel-1

U nastavku događaja održani su unapred dogovoreni, bilateralni sastanci između samih učesnika koji su došli iz čitave Evrope, pa i šire. Ispred Centra za promociju nauke, skupu je prisustvovao Dobrivoje Lale Erić, rukovodilac Sektora za međunarodnu saradnju, koji se susreo sa potencijalnim partnerima iz Holandije, Italije, Turske, Norveške, Estonije, Poljske i Francuske.

Istražite više o konferenciji u Briselu: horizon-swafs2018.b2match.io/

Ostale aktivnosti