Održan Bio Art Forum u Novom Sadu

Održan Bio Art Forum u Novom Sadu

Od 16. do 18. maja, u Kreativnom distriktu u Novom Sadu, održan je Bio Art Forum. Tokom tri dana umetnici, istraživači i stručnjaci istraživali su tačke preseka umetnosti i nauke. Učesnici su prisustvovali predavanjima, radionicama, interaktivnim sesijama i panel-diskusijama.

Forum je otvorila prof. dr Polona Tratnik, a umetnici Margarita Prevere, Robertina Šebjanič, i dr Adam Zaretski delili su svoja iskustva i znanja o bio-artu i predstavili svoja istraživanja u ovim oblastima. Drugi dan je otvorio Roland van Direndonk, fokusirajući se na demokratizaciju biotehnologije. Između ostalih, trećeg dana imali smo priliku da čujemo i dr Jensa Hausera, istraživača medija i kustosa specijalizovanog za interakciju umetnosti i tehnologije.

Učesnici su šetali obalom Dunava i uzorkovali vodu, istražujući uticaj čoveka na žive organizme. Program je završen diskusijom o budućnosti hibridnih umetnosti i ulozi u podsticanju ekološke svesti.

Bio Awaking projekat je finansiran kroz EU program Kreativna Evropa, koji podržava aktivnosti koje razvijaju kulturnu raznolikost i odgovaraju potrebama i izazovima kulturnog i kreativnog sektora.

Foto: Elvira Kakusi

Ostale aktivnosti