Održan događaj „Nove prilike u naučnom obrazovanju“

Održan događaj „Nove prilike u naučnom obrazovanju“

U prostorijama Naučnog kluba Beograd, 22. februara, Centar za promociju nauke okupio je Scientix ambasadore i entuzijastične nastavnike širom Srbije sa ciljem da predstavi rad CPN-a na međunarodnim projektima naučnog obrazovanja i pruži nastavnicima nove prilike za uključenje u aktuelne projekte.

Scientix je najveća STEM mreža u Evropi, koja povezuje nastavnike i edukatore, omogućavajući razmenu inovativnih pedagoških pristupa i praksi, kao i brojne modalitete stručnog usavršavanja. Nastavnicima je na raspolaganju i veliki broj alata, sistema podrške i mogućnosti za obuku nastavnika, poput različitih vebinara i kurseva. Centar za promociju nauke kao nacionalna kontakt tačka ovog projekta još od 2015. godine okuplja Scientix ambasadore radi pružanja novih prilika nastavnicima za stručno usavršavanje i sticanje prakse kroz međunarodne projekte.

Kako je Scientix projekat završen 2023. godine, Centar nastavlja da okuplja Scientix ambasadore i entuzijastične nastavnike širom Srbije sa ciljem da proširi mrežu eksperata u naučnom obrazovanju i osnaži kapacitete domaćih nastavnika kako bi bili prepoznatljivi na međunarodnoj sceni.

Ovom prilikom Centar je okupio više od 30 entuzijasta u domenu naučnog obrazovanja. Dobrivoje Lale Erić, rukovodilac sektora za međunarodnu saradnju, otvorio je događaj i pozdravio prisutne, nakon čega su saradnice za međunarodnu saradnju Katarina Stekić, Irena Šujdović i Lena Ilić predstavile aktivnosti i mogućnosti za saradnju na projektima STEAM Learning Ecologies, LEVERS, LOESS, i LESTO. Na kraju prvog dela, Scientix ambasadorka Milica Krneta predstavila je rezultate TREC ekspedicije koju je sproveo EMBL institut i inspirativne primere istraživanja okeana.

U drugom delu programa učesnici su imali priliku da se isprobaju u različitim primerima gejmifikacije u nastavi. U ponudi su bile društvene igre razvijene u okviru mnogobrojnih projekata u kojima je Centar učestvovao, a koje razvijaju razumevanje biodiverziteta, klimatskih promena, kao i etičkih problema novih tehnologija, a posebno je predstavljena onlajn platforma za sprovođenje eksperimenata od kuće razvijena u okviru LESTO projekta.

Ostale aktivnosti