Održan drugi BESTPRAC sastanak EARMA mreže

Održan drugi BESTPRAC sastanak EARMA mreže

Predstavnici Centra za promociju nauke učestvovali su u drugom BESTPRAC sastanku, koji je, od 28. do 29. marta 2023. godine, održan u Larnaki na Kipru. Ovaj sastanak organizovala je Evropska asocijacija menadžera i administratora istraživačkih projekata (EARMA).

Na dvodnevnom BESTPRAC sastanku, kojem su prisustvovali menadžeri i administratori istraživačkih projekata iz čitave Evrope, razgovaralo se o novom programu Horizont Evropa i izmenama koje on donosi, o načinu na koji se pristupa fondovima i pravilima finansiranja, o novim vrstama trškova, izmenama u oblasti revizije i drugim temama iz oblasti finansija i upravlja projektima koje finansira Evropska komisija. Sastanak je bio podeljen na kombinaciju plenarnih sesija i paralelnih sesija, od kojih su neke bile posvećene isključivo finansijskim temama, dok su druge pokrivale teme koje se tiču pisanja aplikacija i upravljanja projektima.

Domaćin drugog BESTPRAC sastanka bio je kiparski Istraživački centar za klimu i atmosferu (CARE-C), a prvi sastanak ovog tipa organizovali su prošle godine u Beogradu Centar za promociju nauke i Elektrotehnički fakultete Univerziteta u Beogradu.

Ostale aktivnosti