Otvoreni dijalog – RETHINK trening

Otvoreni dijalog – RETHINK trening

U Briselu je odžan drugi radni sastanak konzorcijuma projekta RETHINK, a prisustvovali su mu i predstavnici Centra za promociju nauke

Predstavnici Centra za promociju nauke učestvovali su na drugom radnom sastanku konzorcijuma projekta RETHINK, u Briselu, Belgija. Tema ovog susreta bio je dvodnevni trening, održan 23. i 24. septembra 2019. u prostorijama Stickydot-a, posvećen implementaciji dosadašnjih rezultata i planiranju narednih aktivnosti do kraja godine.

RETHINK projekat na kome tim Centra za promociju nauke radi zajedno sa još 9 evropskih partnera od januara 2019. godine predstavlja nov pristup naučnoj komunikacijiji kroz proces mapiranja njenog ekosistema u regionima i uspostavljanje povezane zajednice naučnih komunikatora. Projekat finansira program Horizont 2020 Evropske komisije, u okviru programa Nauka sa društvom i za društvo (Science with and for society).

Prostor RETHINK-a (Rethinkspace) je kombinacija niza aktivnosti koje okupljaju najrazličitije učesnike iz domena naučne komunakacije: pojedince i institucije, od akademije, privrede, istraživača, naučnih novinara, civilnog društva, donosioca odluka, do influensera i blogera.

Cilj ovog izuzetnog poduhvata je stvaranje nove paradigme u naučnoj komunikaciji kroz metodologiju Rethinkspace-a koja pruža mogućnosti za dalji razvoj naučne komunikacije usmerenoj ka najširoj publici kroz otvoreni dijalog između svih aktera. Ovo podrazumeva otvaranje nauke ka društvu i društva ka nauci, proces digitalizacije, primenu strategija za lakše rešavanje novih zajedničkih izazova, mogućnosti promena u zakonskoj regulativi, jačanje poverenja u naučnu komunikaciju i njeno unapređivanje kroz praktičnu primenu, radionice, treninge i dobre prakse.

Ostale aktivnosti