Poseta delegacije Pekinške akademije nauke i tehnologije Srbiji

Poseta delegacije Pekinške akademije nauke i tehnologije Srbiji

Delegacija Pekinške akademije nauke i tehnologije posetila je Beograd 23. i 24. oktobra 2023, sa ciljem daljeg razvoja saradnje partnera iz Kine i naučnih i obrazovnih institucija naše zemlje.

Centar za promociju nauke ima značajnu i višegodišnju saradnju sa Pekinškom akademijom nauke i tehnologije. Saradnja je uspostavljena nakon inicijalne posete Centra Kini 2018. godine, kao i učešća naših delegacija na brojnim konferencijama i događajima u Pekingu i Hohotu, odnosno delegacija iz Pekinga Beogradu i Srbiji, i učešća u programima Centra.

Ovom prilikom, pored susreta u Centru za promociju nauke, gosti iz Kine su imali priliku da obiđu Institut za nuklearne nauke ”Vinča” i Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu. Domaćin posete u Vinči je bio dr Miroslav Adžić, pomoćnik direktora Instituta. Delegaciji Pekinške akademije nauke i tehnologije predstavljene su raznovrsne, multidisciplinarne aktivnosti i istraživanja, koji se obavljaju u ovom institutu. Obilazak je uključivao upravnu zgradu i više laboratorija u kojima se izučava fizička hemija.

Prof. dr Mirjana Pešić sa Poljoprivrednog fakulteta dočekala je goste iz Kine na oglednom dobru Fakulteta, Radmilovcu, gde su prezentovane aktivnosti Fakulteta u oblasti analitike, prerade i proizvodnje hrane. Učesnici razgovora sa obe strane su diskutovali o naučnim i tehnološkim pitanjima u tri ključne oblasti: praćenje bezbednosti hrane, tehnologije ranog upozoravanja i otkrivanja i skrininga; kontrolisana sinteza novih materijala; tehnologija evaluacije biorazgradivih materijala.

Ova poseta je učvrstila saradnju Pekiške akademije i Centra, kao i pomenutih naučnih i obrazovnih institucija, donevši nove mogućnosti povezivanja i zajedničkog rada. Ovo je posebno relevantno u kontekstu aktuelnog poziva za finansiranje bilateralnih projekata naučnoistraživačkih organizacija iz Kine i Srbije, otvorenog do 20. decembra 2023, o čemu se više informacija može pronaći ovde.

Ostale aktivnosti