Hipatija u OŠ Jelena Ćetković

Hipatija u OŠ Jelena Ćetković

U okviru projekta Hypatia 17. maja održana radionica u OŠ Jelena Ćetković[:]IMG_20180517_100510

Učenici OŠ Jelena Ćetković iz Beograda su 17. maja prisustvovali radionicama koje su za cilj imale da se učenicima približi ideja o tome kako izgleda biti naučnik i zašto je važno da postoji rodna ravnopravnost u nauci.
Doktorantkinja iz oblasti neuronauka predstavila je svoje zanimanje učenicima i dala primer za to da se naukom mogu baviti i žene i biti uspešne u tome. Nakon toga demonstratorke Centra za promociju nauke sa učenicima su vodile diskusiju o rodnim stereotipima vezanim za nauku i STEM zanimanja.

Ostale aktivnosti