RRI Tools na Filozofskom

RRI Tools na Filozofskom

Na Filozofskom fakutetu u Beogradu je 19. oktobra održan trening na temu odgovornog istraživanja 

[:]_MMM3905

Na Filozofskom fakultetu u Beogradu je u sredu, 19. oktobra, održan trening na temu odgovornog istraživanja posvećen istraživačima iz društvenih i humanističkih nauka.

Trening ”Alati za odgovorno istraživanje” realizovan je u okviru projekta RRI Tools (Responsible Research and Innovation Tools), koji ima cilj da ukaže na potrebu za većom odgovornošću u procesu naučnog istraživanja i da svim akterima pruži praktične alate kako da svoj rad usklade sa potrebama društva na etički prihvatljiv i održiv način. Glavne teme o kojima je diskutovano na skupu na Filozofskom fakultetu bile su etička procena istraživanja, otvorena nauka, rodna ravnopravnost u nauci i uključivanje šire javnosti u naučna istraživanja.

Učesnici treninga bili su istraživači, profesori, asistenti i doktorandi iz psihologije, sociologije, bioarheologije, psiholingvistike, ekonomije i drugih srodnih naučnih disciplina, ali i predstavnici organizacija civilnog društva. Trening su vodili članovi tima RRI Tools projekta iz Centra za promociju nauke uz goste predavače Iris Žeželj i Dalibora Petrovića.

Dr Iris Žeželj sa Katedere za socijalnu psihologiju Filozofskog fakulteta govorila je o značaju principa otvorene nauke kao što su dostupnost podataka, proverljivost i kumulativnost naučnog saznanja. Dr Dalibor Petrović, sociolog i predavač na nekoliko fakulteta na Beogradskom univerzitetu i saradnik Centra za promociju nauke, govorio je o etičkoj proceni naučnog istraživanja, temi koja je pokrenula plodonosnu diskusiju među učesnicima.

Trening je probudio veliko interesovanje među istraživačima, otvorio mnoga važna pitanja o principima odgovornosti u naučnom istraživanju i podstakao stvaranje novih inicijativa i saradnje u budućnosti.

Ostale aktivnosti