Scientix na festivalu Nauk nije bauk

Scientix na festivalu Nauk nije bauk

Na festivalu ”Nauk nije bauk” u Nišu u petak, 30. marta, nastavnicima su predstavljene mogućnosti evropskog projekta Scientix [:]41379949034_c7e1a3475f_z

Na festivalu nauke u Nišu pod nazivom ”Nauk nije bauk” u petak, 30. marta, predstavnici Centra za promociju nauke i Scientix ambasador Slađana Jović predstavili su mogućnosti za nastavnike u okviru Scientix projekta za koji je Centar Nacionalna kontakt tačka za period 2017 – 2019. godine.

Scientix predstavlja najveću evropsku mrežu nastavnika prirodnih nauka, koja povezuje nastavnike iz čitave Evrope i omogućava razmenu njihovih praksi i iskustava. Cilj ovog projekta je i promocija STEM disciplina (eng. STEM: science, technology, engineering and mathematics) i novih pedagoških pristupa u ovim oblastima. Ova mreža pruža veliki broj alata, sistema podrške i mogućnosti za kontinuiranu obuku nastavnika. Učesnici radionice su imali priliku da iz prve ruke saznaju od Scientix ambasadora Slađane Jović detalje o Scientix portalu i mogućnostima koje ovaj projekat pruža nastavnicima.

Ostale aktivnosti